അന്യം

9b74779618a183d68fc92809be976d32-cool-art-fine-art-printTara Turner

 

നക്ഷത്രങ്ങൾ ഓടിയൊളിക്കുന്ന
രാത്രികളിൽ
മൂങ്ങകൾ കരയുമ്പോൾ 
കള്ളൻ വരുന്നുവെന്ന്
പേടിപ്പിച്ചിരുന്ന മുത്തശ്ശിമാർ
ഭൂതകാലത്തിന്റെ ചില്ലിട്ട
ചിത്രങ്ങളാണ്.

കൂടുതേടി പോയ
മൂങ്ങകൾ കാലത്തിന്റെ
അണിയറയിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നു.
മുറിക്കപ്പെട്ട മരങ്ങളിൽ
ആത്മാവ് പറന്നുയരുന്നു.

കാലത്തിന്റെ വികൃതിയിൽ ,
പ്രകൃതിയുടെ അട്ടഹാസങ്ങളിൽ ,
മുത്തശ്ശിമാർ ആക്കേണ്ടവർ
ചാപ്പിള്ളകളാകുന്നു .
പിറന്നുവീണലോ
വൃദ്ധസദനത്തിൽ
വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു.

പക്ഷെ
മൂങ്ങ കരയാത്ത രാത്രികളിൽ
മാത്രമല്ല
മുത്തശ്ശിയില്ലാത്ത പകലുകളിലും
കള്ളന്മാരുടെ മെതിയടി ശബ്ദം
നമ്മെ പിന്തുടരുന്നു.

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English