വട്ട്…വട്ട്

 

SONY DSC

 

എല്ലാര്‍ക്കും വട്ടാണ്…?

ഈയെനിക്കും വട്ടാണ്…?

വട്ട്….വട്ട്……വട്ട്…വട്ട്….!

വട്ട്…..വട്ടാണ്….!?

 

അങ്ങോട്ട്‌ പോകണോ…?

ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ…?

എങ്ങോട്ടും പോകാ-

നൊരിടോമില്ലാതെ…?

 

എന്നോട് മിണ്ടാതെ..?

നിന്നോട് മിണ്ടാതെ..?

ആരോടും മിണ്ടാതെ,

മണ്ടി നിക്കണ്…?

 

ഡോട്ടരെ കാണണം..?

മരുന്ന് കുറിക്കണം..?

എന്നിട്ട്…സുഖായി..

സ്വപ്നോം…കാണണം…?

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English