സ്വപ്ന ചില്ലകളിലെ കുഞ്ഞ് വെട്ടങ്ങൾ

 

 

മുമ്പ് ഞാൻ നിന്റെ സ്വപ്ന ചില്ലയിൽ കോർത്തിട്ട
മിന്നാമിനുങ്ങി കൂടുകൾ അത്രയും
കാലമെടുത്തു കടന്നു പോയോ, നീ
കാറ്റിന് കടമായി കൊടുത്തുവോ !!

കാഴ്ചപടങ്ങളിലാറ്റിക്കുറുക്കിയ
കുഞ്ഞു കിങ്ങിണി കൂട്ടിലെ
കാത്തുവച്ച നുറുങ്ങു വെട്ടങ്ങൾ;

ഭ്രമ സ്വപ്നാടനങ്ങളിൽ, ഓർമ്മ വരാന്തയിൽ,
ഭൂതകാലം തിരയുന്ന നിശ്ശബ്ദയാമങ്ങളിൽ;
ഒരു പിൻ നോട്ടമായെങ്കിലും,
ഒരു ക്ലാവെടുത്ത നിഴലായെങ്കിലും, ഒരു വട്ടമെങ്കിലും തെളിയുവാൻ,
കാറ്റിലാടും ചില്ലയിൽ കാത്ത് വച്ചതായിരുന്നൂ ഞാൻ !!

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English