കാഴ്ച

Kazhcha

പെയ്തൊഴിഞ്ഞു മാനമിതെങ്കിലുമിപ്പോഴും,
തോരാത്ത മഴയെൻ മനമിതിൽ;
അണകെട്ടി നിർത്തിടാനാഗ്രഹമുണ്ടെനി-
-യ്ക്കെങ്കിലുമെന്തിനു തിരയുന്നു ചാലുകൾ?

ഒഴുകട്ടെ,തീരട്ടെ,വേണ്ടെനിക്കീ മഴ,
ശുഭ്രമാക്കീടണമെനിക്കെൻ മനോനിലങ്ങൾ;
സൂക്ഷിച്ചു നോക്കീ ഞാൻ ,വറ്റി വരണ്ടിതാ,
ഒരു തുള്ളി പോലുമിനിയില്ലെനിക്കാശ്വാസമായ്;

ഒരു മൃദുസ്പർശം, ഉണർന്നുഞാൻ, ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോയെ-
-ന്നൽഭുത സീമകൾക്കതീതമീ കാഴ്ച!
ഒരു പച്ച നാമ്പിതാ കൺചിമ്മി നോക്കുന്നു,
കേൾക്കുന്നാ മഴശബ്ദം വീണ്ടുമെൻ കാതിൽ ഞാൻ!

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English