Home Authors Posts by സത്താർ ആദൂർ

സത്താർ ആദൂർ

30 POSTS 0 COMMENTS

കുരുക്ഷേത്രം

പണ്ട്പാഞ്ചാലെ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്പാണ്ഡവന്‍ കൗരവരോട്ചൂത് കളിച്ചത് ഞാനാണെങ്കില്‍ കളിച്ചതു മുഴുവന്‍പിന്നെ തന്നെ പണയപ്പെടുത്തി ഇപ്പോള്‍ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍നൂറായിരം ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച്കുരുക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാനൊരുങ്ങുകയാണ് ആണ് പാണ്ഡവരുടെ തേര് തെളിക്കാന്‍ ഗീതോപദേശങ്ങളുമായിഒരു കൃഷണനുണ്ടായിരുന്നു... ഇന്ന്എന്റെ തേര് തെളിക്കാന്‍ ആരാണുള്ളത്?ഉപദേശിക്കുവാനും..? ...

തനിച്ച്

ഡാഡിഓഫീസിലേക്കു പോയിമമ്മി ക്ലബ്ബിലേക്കും ആ വീട്ടില്‍അവന്‍ മാത്രം തനിച്ചായി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നചിക്കന്‍ മമ്മിയെ ഏല്പ്പിച്ച്ഡാഡി ബാത്ത് റൂമിലേക്കു പോയി മമ്മിഇറച്ചി ഫ്രൈ ചെയ്യാന്‍ കിച്ചനിലേക്കും ആ ഉമ്മറക്കോലായില്‍അവന്‍ മാത്രം തനിച്ചായി മൂക്കുമുട്ടെ തിന്ന്ഡാഡി ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയി പാത്രങ്ങള്‍വാഷ് ബെയ്സനില്‍ കൊണ്ടിട്ട് മമ്മിയും ആ മുറിക്കകത്ത്അവന്‍ മാത്രം തനിച്ചായി നിലാവുംനക്ഷത്രങ്ങളും ഉറങ്ങാന്‍ പോയിസര്‍ക്കാര്‍ വക കറണ്ടൂം ആ ഇരുട്ടില്‍അവന്‍ മാത്രം തനിച്ചായി ...

റഫറി

കളിയെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ പോരഉഗ്രന്‍ കളി അയാളാണങ്കിലോഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന്അത് കാണുകയുംഅതി സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരുചുവടുപോലുംകണ്ണില്‍ പെടാതെ പോകാതിരിക്കുവാന്‍ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടുംഅതിന്റെ രസംഅതയാള്‍ക്ക് ലഭിച്ചില്ലന്ന് ...

ഉടലുകള്‍

രാത്രിയുടെനിമിഷങ്ങളില്‍നമ്മുടെ കണ്ണുകള്‍രണ്ട് നക്ഷത്രദീപങ്ങള്‍ നിലാവ്ഹൃദയത്തിലേക്ക്ജാലകം തുറന്നു വെക്കുന്നു ഹിമകണംപ്രണയത്തിലേക്ക്അരിച്ചു കയറുന്നു നിന്റെ അധരങ്ങള്‍ക്ക്ചിരിക്കണംനേരറിയണം എന്റെ വിരല്‍ത്തുമ്പുകള്‍ക്ക്ഉടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക്തുഴഞ്ഞു പോകണം ഇരുട്ടിന്റെനിശ്വാസങ്ങളില്‍നമ്മുടെ സ്വകാര്യം പറച്ചിലുകള്‍‍ഒരു അടുക്കുപാത്രം തണുപ്പകറ്റാന്‍ കൊതിച്ച്രണ്ട് ഉടലുകള്‍ ഒരു പങ്കായംഞാന്‍ ഒഴുകിക്കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന പുഴനീ...... ...

ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്

ഞാന്‍തന്നതൊരുനനുത്തമഞ്ഞുകണം നീസമ്മാനിച്ചത്ഒരു തീനാമ്പ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന്തീകാഞ്ഞിട്ടുംഒരു ചായ പോലുംനാം കുടിച്ചില്ല Generated from archived content: poem2_may16_14.html Author: sathar_aadhoor...

കളി

ആദ്യംഅച്ചൊട്ടിപിന്നെ കള്ളനുംപോലീസും പിന്നെകൊച്ചം കുത്തിഅഞ്ചാം കല്ല് അതിനിടയില്‍കുഞ്ഞുഞ്ഞി വെച്ചുംകളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോള്‍ഞങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന വീടുകളില്‍ശരിക്കുംമാതൃകാദമ്പതികളായിട്ടാണുഞങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. Generated from archived...

കളി

ആദ്യംഅച്ചൊട്ടിപിന്നെ കള്ളനുംപോലീസും പിന്നെകൊച്ചം കുത്തിഅഞ്ചാം കല്ല്അതിനിടയില്‍കുഞ്ഞുഞ്ഞി വെച്ചുംകളിക്കാറുണ്ട്അപ്പോള്‍ഞങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന വീടുകളില്‍ശരിക്കുംമാതൃകാദമ്പതികളായിട്ടാണുഞങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. Generated from archived content: poem4_apr9_14.html Author: sathar_aadhoor

മുക്കുവന്‍

വലക്കണ്ണികളില്‍ കുടുങ്ങിജീവനു വേണ്ടി പിടയുന്നമത്സ്യങ്ങളോട്എനിക്കെന്തോ ഒരു ദയ ഞാനവയെപുഴയിലേക്കു തന്നെ കുടഞ്ഞിട്ടു എന്നിലെമനുഷ്യത്വത്തെകുറിച്ച്വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍വാ തോരാതെ പറഞ്ഞ്എന്നെ കരക്കടുപ്പിച്ചു മുക്കുവന്‍മത്സ്യത്തോട്ദയ തോന്നാന്‍ പാടില്ലെന്നു പറഞ്ഞ്എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു എന്റെകുടിലില്‍ എന്നെ കാത്ത്വിശന്നൊട്ടിയ വയറുമായിഎന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍കാത്തുനില്പ്പുണ്ടായിരുന്നു ...

എന്റെ നാട്ടുകാരെ

നിങ്ങളീവിളീച്ചു കൂവുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നുംഒരു സത്യവുമില്ല ആരോപണങ്ങളില്‍ഒരു കഴമ്പുമില്ലനിങ്ങള്‍ക്കെന്നെക്കുറിച്ച്ഒരു ചുക്കുമറിയില്ല ശരിക്കുംഎന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ വരേണ്ടകിടിലന്‍ സംഭവങ്ങളന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നറിയോ? അതൊന്നുംനിങ്ങള്‍ക്ക് തിരിയിട്ട് തിരഞ്ഞാലുംകണ്ടെത്താന്‍ കഴിയില്ല അതെല്ലാംഅത്രയ്ക്കു സീക്രട്ടാണ്ചെറ്റകളേ... ...

വിരലുകള്‍

ഇരുട്ടില്‍അരിച്ചരിച്ച്വരുമ്പോള്‍വിരലുകള്‍ശരിക്കുംതണുത്ത് വിറച്ച്മഞ്ഞുപോലെ... അരിച്ചരിച്ചുവരുന്നതണുപ്പ്ഉടല്‍ ചൂടാകുമല്ലേഅന്വേഷിക്കുന്നത്? Generated from archived content: poem2_nov26_13.html Author: sathar_aadhoor

തീർച്ചയായും വായിക്കുക