Home Authors Posts by പ്രസാദ്‌ എം. മങ്ങാട്ട്‌

പ്രസാദ്‌ എം. മങ്ങാട്ട്‌

Avatar
5 POSTS 0 COMMENTS
കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മുണ്ടക്കയത്ത് താമസ്സം.കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകൻ .മരങ്ങൾ പെയ്യാറുണ്ട് എന്ന കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് .

ഒരു മഴയിലും നനയാത്തചില ഉപ്പളങ്ങൾ

ചിത്രശലഭത്തിന്റെ വഴികളിൽ കെണിവിരിച്ചിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കരുതെന്ന് ചിലന്തിയോട് ഞാൻ. ആകാശത്തിന്റെ ചരിവുകളിൽ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നുവെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണിതെന്നയാൾ . അസ്തമയ സൂര്യനെക്കണ്ട് രജസ്വലയായവളെ സുര്യകാന്തിപ്പാടം കാട്ടി മടങ്ങുംവഴി പറയാതെ പെയ്ത മഴയവളുടെയുടലിലൊരു ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടം വരച്ചു. യുദ്ധ ഭീതിയിലും ഇരുട്ടിനൊപ്പമൊരാളതിന്റെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു! ഇതെന്റെയാകാശം ഇതെന്റെയും ഭൂമിയെന്നുറക്കെപ്പറഞ്ഞൊരു കാശിത്തുമ്പ ഇന്നു പുലർച്ചെ മരിച്ചിരിക്കുന്നു . വിട്ടൊഴിയുവാനാവതില്ലെങ്കിലു...

പകൽപ്പാതി

  പിന്നിലിരുട്ടിലൊട്ടിനിൽക്കുമ്പോൾ നിനക്കേറ്റം പ്രിയതരം എന്റെ ജീവന്റെ ചില ഹരിത മുദ്രകൾ. ഉടമ്പടികളിലും ഒപ്പുവയ്ക്കലിലും വിശ്വസിക്കാത്ത നീ ഒരു രാജ്യം കീഴടക്കി യാത്രയാവുമ്പോൾ എനിക്ക് ബാക്കിയാവുന്നത് നീ മറന്നു വച്ച ലോഹ നാണയങ്ങളിലെ ചില സന്ദേഹ ലിപികൾ ! ഒരു ക്രിയയും ചെയ്യാതെ അവസാന യുത്തരവും എനിക്കു വേണ്ടി പൂർത്തിയാക്കുന്ന നിനക്ക് ദൈവത്തിനായ് മറന്നുവെച്ചൊരു മെഴുതിരി . ഒരുമൊഴിപോലുമില്ലാതെ വിരൽത്തുമ്പു വിട്ടൊഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയാവുന്നത് കടലെടുത്തുപോയ ഒരു വീട് കടൽച്ചൊരു ക്കൊഴിയാത്തൊരു കപ്പൽയ...

ഒറ്റമുറിവീട്

      കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചകൊണ്ടൊപ്പാൻകഴിയാത്ത ഒരു മുറിവും വെടിയുണ്ടക്ക് പാകമാകാത്ത ഒരു വിപ്ലവവും എന്നിലിലെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടൊപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടൊരാൾ. വിശപ്പിനെപ്പറ്റിപ്പറയുമ്പോൾ ലെബാനോനിലെ ദേവദാരുക്കളെപ്പറ്റി വാചാലനാകാറുണ്ടെന്ന് മറ്റു ചിലപ്പോൾ. മഴ കഴിയുംവരെ മരച്ചുവട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കാസ്ടോയും, ചെഗുവേരയും മാറി മാറിപ്പറഞ്ഞിട്ടും വിപ്ലവത്തിന് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കൂട്ടിരുന്ന സന്ധ്യക്ക് കൈപിടിച്ചവളാണ് . വിറ്റുപോകുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും വിശന്നു മരിക്കാനുറച്ചവൻ വരയ്ക്കാതെ പോ...

ഒറ്റമുറിവീട്

  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പച്ചകൊണ്ടൊപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മുറിവും വെടിയുണ്ടക്ക് പാകമാകാത്ത ഒരു വിപ്ലവവും എന്നിലില്ലെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടൊരാൾ. വിശപ്പിനെപ്പറ്റിപ്പറയുമ്പോൾ ലെബാനോനിലെ ദേവദാരുക്കളെപ്പറ്റി വാചാലനാകരുതെന്ന്  മറ്റുചിലപ്പോൾ മഴകഴിയുംവരെ മരച്ചുവട്ടിൽ നിൽക്കാൻ ചെഗുവേരയും,കാസ്ട്രോയും മാറിമാറിപ്പറഞ്ഞിട്ടും ,നക്ഷത്രങ്ങൾ വിപ്ലവത്തിന് കൂട്ടിരുന്നൊരു സന്ധ്യയിൽ കൈപിടിച്ചവളാണ്. വിറ്റുപോകുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും വിശന്നു മരിക്കാനുറച്ചവൻ വരക്കാതെ പോയ ചില ചിത്രങ്ങളുണ്ടെന്റെ...

കാർണിവൽ

മൗനപ്രതാപിയായ എടുപ്പുകളോടെയാണ്‌ തുടക്കം അഗ്നിപർവ്വതം തന്നെ ഉള്ളിൽ പേറുന്നതിനാൽ ശബ്ദഘോഷങ്ങളെ വെറുത്തിരുന്നു. എല്ലാം മറക്കുന്ന മുഷിഞ്ഞ ചുവരുകളിൽ അവസാനം വന്നയാളുടേതായി ഒരു ചിത്രമുണ്ടായിരുന്നു, രൂപം മറന്നുപോയി. പ്രദർശനങ്ങളുടെ ഇടവേളകളിൽ കാഴ്‌ചവസ്തുക്കളായ്‌ ഒറ്റപ്പെട്ടവർക്ക്‌ വനസ്ഥലികളുടെ ഓർമ്മ കൂട്ടായുണ്ട്‌. മറ്റു ചിലപ്പോൾ പരിഹാസത്തിന്റെ ഒരു പമ്പരം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്‌. മറ്റൊരിടത്ത്‌, വിൽക്കുവാൻ വച്ച കല്ലുമാലയിലൊന്നിൽ എനിക്കും നിനക്കും മുമ്പേ ഒഴുകി മറഞ്ഞ ഒരു പ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക