Authors Posts by മഠത്തിൽ രാജേന്ദ്രൻ നായർ

മഠത്തിൽ രാജേന്ദ്രൻ നായർ

മഠത്തിൽ രാജേന്ദ്രൻ നായർ
43 POSTS 9 COMMENTS
ജീവിതത്തില്‍ വളരെ വൈകിയാണ് എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. അറുപതിന് ശേഷം. ആംഗലത്തില്‍ കുറെ കവിതകള്‍ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ മിക്കതും ഈ ലിങ്കില്‍ കാണാം: http://www.poemhunter.com/madathil-rajendran-nair/poems/?a=a&search=&l=2&y=0 വേദാന്തത്തിലും ജ്യോതിഷത്തിലും താല്‍പര്യം. ചില വേദാന്തലേഖനങ്ങള്‍ വെബ്ബില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാടനായ ഞാന്‍ മിക്കവാറും കൊയമ്പത്തൂരിലാണ് താമസം. 36 വര്‍ഷം കുവൈറ്റില്‍ പ്രവാസിയായിരുന്നു. E-Mail: madathil@gmail.com

ഞാന്‍ നാരായണന്‍

നിങ്ങളെന്നെയൊരു കാടനാക്കി ഭ്രാന്തനാക്കി, ആദിവാസിയാക്കി പിന്നെ ദളിതനാം മര്‍ദ്ദിതനും അന്ത്യത്തില്‍ ഹിന്ദുവുമാക്കി മാറ്റി വ്യത്യസ്തകാചങ്ങള്‍ വച്ചുനോക്കി അവയില്‍ നിറങ്ങള്‍ കലര്‍ത്തിനോക്കി കക്ഷിതാല്‍പര്യസംതൃപ്തി നേടാന്‍ വിപ്ളവം പാടി, മതമിറക്കി രോഷം കൊണ്ടുച്ചവിലാപം ചെയ്തു വിഷലിപ്തമാകുമൊളിയമ്പാക്കി നിര്‍ലജ്ജമെന്നെ തൊടുത്തുവിട്ടു ദില്ലിയിലേക്കുമനന്തപുരിയിലേക്കും അന്ത്യോപഹാരശതങ്ങളേന്തി കുഴിമാടവക്കില്‍ തിരക്കിനിന്നു എന്‍ മുഖം പൊക്കി തെരുവുതോറും നെഞ്ചത്തടിച്ചു ബഹളം വച്ചു മിണ്ടാപ്രാണിപോല്‍ ഞാനൊരു പാവം ആരും ചോദിക്കാനില്ലാത്ത ജന്മം ഈ മഹാരാജ്യസംസ്ക‍ൃതിയെന്നെ നാരായണനെന്നു വിളിച്ചുവത്രെ നാരായണനെ നിങ്ങള്‍ കണ്ടതില്ല കാരണം നിങ്ങടെ കണ്ണടയില്‍ മതവര്‍ഗ്ഗവിദ്വേഷകാളകൂടം കഴുകുവാനാവാതെ പടര്‍ന്നിരുന്നു എന്നെക്കുറിച്ചിനി കരയവേണ്ട കരയുക നിങ്ങടെയുള്ളിനുള്ളില്‍ വിരമിച്ച നാരായണദൈവികത്തെ തിരികെപ്പിടിക്കാന്‍ വരത്തിനായി അന്ധരെ, വിപ്ലവപണ്ഡിതരെ, മതവിദ്വേഷതാല്‍പര്യകോവിദരെ, നിങ്ങടെയുള്ളിലെ കുഴിമാടത്തില്‍ തിരയുക പോയ്പോയ ദൈവികത്തെ അത് ഞാനത്രെ പാവമാം നാരായണന്‍ ബാപുവിന്‍ ദാരിദ്രനാരായണന്‍ അവനില്ലാതെ നിങ്ങള്‍ക്ക് മോക്ഷമില്ല തല പുണ്ണാക്കി നിങ്ങള്‍...

സനാതനസത്യം

നാഭികമലത്തില്‍ പൊട്ടിവിടരുന്ന നാനാദിശോന്‍മുഖ സൃഷ്ടിപ്രവാഹത്തെ, നാന്‍മുഖക്രീഡയെ, പാര്‍ത്തു രസിച്ചിടും, കാലമനന്തമായ് നീളുന്നമെത്തമേല്‍ പള്ളികൊള്ളുന്നോരു വിശ്വാത്മസത്തയെ, മര്‍ത്ത്യമസ്തിഷക്കത്തില്‍ കൂണുപോല്‍ പൊട്ടിയൊ- രര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത സങ്കല്‍പമായ് മാറ്റി നീ. ചിച്ചക്തിത്താമരമേലെ വസിക്കുന്ന പിച്ചകസ്മേരം പൊഴിക്കുമെന്‍റമ്മയെ, അക്ഷരസത്തയാം രുദ്രാക്ഷമാലയും മോക്ഷദഗ്രന്ഥവും പാടുന്ന വീണയും പേറി വരമാരി പെയ്യുന്ന വാണിയെ, വ്യര്‍ത്ഥപ്രതീകമായ് മാറ്റിച്ചിരിച്ചു നീ. സംസാരസാഗരം താണ്ടി, ആത്മജ്ഞാന- ശിംശപാവൃക്ഷച്ചുവട്ടില്‍ മരുവുന്ന നിത്യസ്വരൂപിണിയെ കണ്ടുകുമ്പിട്ട്, കമ്പിതഗാത്രനായ് സത്യകൃതാര്‍ത്ഥനായ്, ഹര്‍ഷാമൃതമുണ്ണും പ്രാണന്‍റെയുണ്ണിയെ, ഹാസ്യം കലര്‍ത്തി പരിഹസിച്ചാര്‍ത്തു നീ. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും, അഷ്ടരാഗങ്ങളും, മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും, വിദ്യയവിദ്യയും, പത്തുമൊരെട്ടും പടവുകളീവിധം താണ്ടിത്തളരുമ്പോള്‍, ആത്മവിശുദ്ധിയില്‍. പട്ടാസനത്തിലിരുന്നു തെളിയുന്ന ബോധവിളക്കാകും അന്ത്യജ്യോതിസ്സിനെ, എന്‍റെയുള്ളില്‍ വിളങ്ങും മഹാസ്വാമിയെ, വൈകൃതരതിയുടെ പുത്രനായ് മാറ്റിയ ഭാവനാദാരിദ്ര്യം കുത്സിതം ഹേ കവേ! നീയറിയുക മഹാകവിപുംഗവാ! തായയാം വിദ്യയും, സത്യമാം വിഷ്ണുവും, സാഗരം...

കുദ്രേമുഖ്

അദ്വൈതം വർഷബാഷ്പമായ് പെയ്തൊഴുകുമശ്വമുഖം ശൃംഗേരീതട ശാരദാക്ഷേത്രഗോപുരാവലി നോക്കിത്തൊഴും ചരിത്രാതീത വിശ്വഭാവന പണിതുയർത്തിയ മഹാഭൂതലവിസ്മയപ്രസാദം! താരാചുംബിതമഹാഗിരിശൃംഗമസ്ത്കം! അശ്വമുഖം സത്യാന്വേഷണവ്യഗ്രം! അസ്തിത്വത്തിന്നുണ്മ തേടി അജ്ഞാനക്കൂരിരുൾ മേഘാവലിക്കെതിരെക്കുതിക്കും മാനുഷപുരുഷാർത്ഥത്തിൻ ഹയമുഖം! ഈ മലയടിവാരത്തിൽ കൊടും വിപിനത്തിൽ ഹസ്തിവ്യാഘ്രഗർജ്ജനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചു പതറാതെ കണ്ടകാകീർണ്ണ വനവഴിത്താരകളിൽ ചരിച്ചത്രെ പണ്ട് ഒരുപിടി നഗ്നപാദരാം അന്വേഷികൾ ഭാരതസുകൃതികൾ അവരിലൊരു ശങ്കരനുണ്ടായിരുന്നു കാലടിക്കാരൻ ഓരോ കാലടിവയ്പിലും ശാരദയുടെ മഞ്ജീരനിസ്വനം കേട്ട് കോരിത്തരിച്ചവൻ തുംഗാപുണ്യനദിയിൽ കുളിച്ച് ഗായത്രീമന്ത്രം ജപിച്ച് കിഴക്കുദിക്കും ജ്ഞാനരവിക്ക് നിത്യം അർഘ്യമേകിയവൻ അദ്വൈതബാലഭാസ്കരൻ! ഗിരിശൃംഗമേ, ഭാരതയാഗാശ്വമുഖമേ, കാർമേഘാവലിതലോടും നീയെത്ര ഭാഗ്യവാൻ! തലയൊന്നുതാഴ്ത്തൂ, കുമ്പിടൂ, താഴെ അമ്മ വിദ്യാശാരദവിളിക്കുന്നു ജ്ഞാനത്തിൻ പഴുത്ത പ്രസാദപ്പഴമുണ്ടുണരാൻ ബഹിരാകാശനക്ഷത്രം നോക്കി വൃഥാ പാഴാക്കാതെ ജീവിതം അമ്മതൻ പക്കലുണ്ട് നീ തേടുന്ന സത്യം വേഗം ചെല്ലൂ, ശിരം കുനിയ്ക്കൂ,...

പന്തളത്തിൻറെ പൊൻകുടം

പന്തളം പെറ്റുള്ള പൊൻകുടമെ എൻറെ സങ്കടം തീർക്കണമെ പമ്പാനദത്തിൻറെ തമ്പുരാനെ എൻറെ അമ്പലം പൂകണമെ മണ്ഡലമാസ നൊയമ്പു നോറ്റ് അമ്പല തീർത്ഥങ്ങളിൽ കുളിച്ച് മനക്കരിമലക്കാട്ടിലെ കരികളെ പൂട്ടി മലകാട്ടും അദ്വൈതഭാസ്വരം തേടി കരളുരികി ശരണം വിളിച്ചു ഞാനെത്തുമ്പോൾ വനമാളും പെരുമാളെ കാക്കണമെ പന്തളം...... പമ്പക്കുളിരാം ഉടുപ്പുടുത്ത് നെഞ്ചിടിപ്പാകും ഉടുക്കടിച്ച് തവ “ശരണ”ത്തിൽ ഉള്ളിലെ പുലികളെയാഴ്ത്തി പടികാട്ടും വഴിയുടെ പരമാർത്ഥം തേടി അടിതോറും ശരണം വിളിച്ചു ഞാനെത്തുമ്പോൾ അലിവോലും തമ്പ്രാനെ കാക്കണമെ പന്തളം...... കല്ലും മുള്ളും പൂവാക്കി മാറ്റി കാലിലെ ചെന്നീറ്റം കർപ്പൂരമാക്കി തവമന്ദസ്മിതമെപ്പഴും അകതാരിലേന്തി ബോധമണ്ഡല മകരജ്യോതിസ്സു തേടി ഓടിത്തളർന്നു പടിയിൽ ഞാൻ വീഴുമ്പോൾ ഊറിച്ചിരിപ്പോനെ കാക്കണമെ പന്തളം....... ഭക്തിയാം നെയ്യൊഴിച്ചാധാരമാറും ഞാൻ കത്തിച്ച് പട്ടാസനത്തിലിരിക്കുന്ന സത്യസഹസ്രാരഭാനുവാം...

കുരുക്ഷേത്രഭൂമി

കുരുക്ഷേത്രഭൂമി കേരളകുരുക്ഷേത്രഭൂമി പാർത്ഥൻ വിജയനെവിടെ? മാർക്സിസചഷകം മോന്തിയുൻമത്തനായ് ഗാണ്ഡീവരഹിതൻ ഭരണമെത്തമേൽ ബോധമറ്റുറങ്ങുന്നു കൊടിമരമേറി ഭീതൻ ബാലഗോപൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു കടലിന്നക്കരെ ഭരണാധികാരികളെ ഭയന്ന് പിൻകാലുകൾക്കിടയിൽ വാലൊതുക്കി സ്ഥാനപതികൾക്കൊളി -വിരുന്നുകളൊരുക്കി രോമം വച്ചൊരു ജംബുകരാജൻ തിരിച്ചെത്തി ചെന്താടിയായലറുന്നു പട്ടിണിപ്പാവം കൈരളിദ്രൌപതി മാതാവിൻറെ കീറിയ പഴംപട്ടുചേലകളഴിക്കുന്നു പൂത്താലി പൊട്ടിക്കുന്നു ദൂരെ പാർത്ഥസാരഥി കരയുന്നു കേൾക്കുവാനാരുണ്ടിവിടെ ചോദിക്കാനാരുണ്ടിവിടെ എവിടെ ഭീമൻ ഈ നാടിൻറെയഭിമാനം ഉണർത്താനാരുണ്ടവനെ? ഇരുട്ട് മാത്രം കറുത്തവാവിൻ രാത്രം മാനം കലുഷം മേഘാവൃതം പാവം നാട് നക്ഷത്രം തിരയുന്നു

വൃഥാ

ഊർജ്ജസൗഹൃദമേ നീണാൽ വാഴുക നീ സൗഹൃദമേ ഞാൻ കത്തിച്ച് വൃഥാ നശിപ്പിച്ച വൈദ്യുതിയുടെ കണക്കെപ്പറ്റി വൃഥാ വൃഥാ വിഷമിക്കായ്ക നീ നിൻറെ ബില്ലടയ്ക്കാൻ എൻറെ മുഷിയും കീശയിൽ കാശെത്രയുണ്ടെന്നറിയില്ല ഒരു കവിതയെഴുതാൻ വൃഥാ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു അതിന്നൊരിക്കലും കണക്ക് പറയൊല്ലെ അക്ഷരപ്രബുദ്ധ സർക്കാരിൻ മഹാസൗഹൃദമേ! വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാനെഴുതാം എൻറെ മണ്ടക്കുള്ളിൽ കത്തും ബൾബിൻ ഫ്യൂസഴിയ്ക്കാതെ ചങ്ങാത്തമേ! അക്ഷരങ്ങളാം വിളക്കില്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിനെന്തർത്ഥം പറയൂ കേരളസംസ്ഥാനോർജ്ജസൗഹൃദമേ! താരങ്ങൾ കത്തിനിൽക്കട്ടെ വാനിൽ വേണെങ്കിൽ ധൂമകേതുക്കൾ ജ്വലിക്കട്ടെ മണ്ടയിലവിരാമം അക്ഷരപ്രഭയാളട്ടെ മത്തനാം ഞാനെഴുതട്ടെ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ കെടായ്കൊരിക്കലും തലയ്ക്കുമീതെ കത്തുന്ന ബൾബെ സൗഹൃദം മറക്കൊല്ലെ ഞാനെന്തെങ്കിലും കുറിച്ചോട്ടെ ഭൃഗുരാമപരശുവിൻ ഒരിക്കലും കെടാതെ കത്തിനിൽക്കും വിളക്കേന്തും പ്രഭാപൂരമേ! (കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ ഇ-ബില്ലുകളുടെ പേരാണ്...

കാവേരി

  അസ്ഥിവരെ വറ്റി അവള്‍ കിടന്നു മേയ്മാസചൂടില്‍ മൃഗതൃഷ്ണകളുയര്‍ത്തി ചുട്ടുരുകുമൊരു മണല്‍ക്കാടായി ജീവാംശം പരിത്യജിച്ച ദക്ഷിണഗംഗ വിരസമാമൊരു നാടിനെച്ചുറ്റിക്കിടന്നു നീളുമൊരു നാടപോൽ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പയും ഉണക്കപ്പുല്ലും പൊന്തത്തീകളും പുകയും ചൂഴ്ന്ന്.. ട്രക്കുകളസംഖ്യമവളുടെ ഇരുകരയിലും വരിനിന്നു വിശന്നാളും കാലിവയറുമായ് അവളുടെ മാറിടമണല്‍ത്തട്ടിലിരമ്പിയേറാന്‍ മാംസം വിഴുങ്ങി വയർ നിറക്കാൻ ആദ്യമിറങ്ങിയവർ ആർത്തിപൂണ്ടവളുടെ മാംസസദ്യയുണ്ടു പെരുത്തോരുപിണമേറി പുളയും പുഴുക്കളെപ്പോൽ - ഹോ! ഏന്തൊരു ഘോരമാം ശവംതീനിപ്പേക്കൂത്ത്! നിരനിരയായ് അവളുടെ ഇരുകരകളിലും വരിനിൽക്കും കുടിലുകൾ വറ്റിവരണ്ട പൈപ്പുകൾക്ക് കാവൽനിന്നു അറിയാ ദൈവങ്ങളിൽനിന്നും നിനച്ചിരിയാതെ വന്നിറങ്ങും കനിവിൻ കണികകൾ കാത്ത് മേൽമഴുവൻമൂടും സോപ്പിൻ പതകളയാൻ ഒരു വൃദ്ധൻ ചോരും തുരുമ്പൻ ബക്കറ്റിൻ അടിഭാഗം പേറും ഒരുപിടി ചളിവെള്ളത്താൽ പണിപ്പെട്ടു നിന്നു സത്യം മറയ്ക്കും...

ഓണം

ഓണം നിലാവിറങ്ങുന്നൊരോണം കിനാവുകള്‍ക്കാരോഹണം ദൂരെ ഭൂതത്തിന്‍റെ മായും തീരങ്ങളിലൊരു ചെറുപയ്യന്‍റെ മെയ്യില്‍ തളിര്‍ത്ത രോമാ‍ഞ്ചം ഓണമൊരു മായികസ്വപ്നം പെങ്ങമ്മാര്‍ പൂക്കളം തീര്‍ക്കെ മണ്ണുരുട്ടിയടിച്ച്, പിന്നെ കണ്‍മയങ്ങാതെയിരുന്ന് രാമുഴുവന്‍ പ്രയജ്ഞിച്ച് മാവേലിയെത്തീര്‍ത്ത പയ്യന്‍ ദൂരെയേതോ ഭൂവിഭാഗത്തില്‍ ശീതോഷ്ണസജ്ജ ഗേഹത്തില്‍ ചാരുകസേരമേലേറി കാണും കിനാവിന്‍റെ നാമം ഓണം തിരുവോണം അഭിരാമം വീണ്ടും വരട്ടെ വര്‍ഷാവര്‍ഷം രോമാഞ്ചഭൂഷകളേകാന്‍ ഈയോണ സുന്ദരസ്വപ്നം പക്ഷെ, ചൊല്ലുകെന്നോടുഞാനെ- ങ്ങിനെയെത്തിക്കുമീ പുഷ്പഹര്‍ഷം എന്‍റെ തോളിലുറങ്ങും ശിശുവില്‍ ഓണം കാണാത്തരോമനക്കുഞ്ഞില്‍?

അവുല്‍ പക്കീര്‍ ജൈനുലബ്ദീന്‍ അബ്ദുള്‍ കലാം

യവനിക വീണു, കലാം മറഞ്ഞു, കാലയവനിക വീണു, യോഗിവര്യനാം കലാം രംഗം വിട്ടു. വാക്കുകള്‍ക്കൊക്കും കര്‍മ്മമാചരിച്ചൊരു കലാം, മര്‍ത്ത്യരൂപങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ചരിച്ച മാനുഷദൈവം ദൈവങ്ങള്‍ കനിഞ്ഞപ്പോളെപ്പോഴും കലഹിക്കും രാഷ്ട്രീയദൈവങ്ങള്‍, അത്ഭുതം! ആദ്യമായൊരുമിച്ചു പൂജ്യനായൊരു ദേവദൂതനെപ്പിടികൂടി രാജ്യത്തിന്നത്യുന്നത പദത്തിലിരുത്തിച്ചു രാഷ്ട്രപതിയായവിടുന്ന്, ഭാരതി ധന്യയായി കലാം! ക്ഷമിച്ചീടുക, ഞാനങ്ങയെയങ്ങിനെ വിളിച്ചോട്ടെ സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ക്കൊക്കും വാക്കുകള്‍ കൂട്ടീടാതെ, കാരണം ഭവാനെന്നും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളോരു സാധാരണക്കാരന്‍ മാത്രം, എല്ലാര്‍ക്കുമെന്നും മിത്രം തികച്ചും വിഭിന്നന്‍ മറ്റു രാജശേഖരന്മാരില്‍നിന്നും, ചെറു പുഞ്ചിരിപ്പുഷ്പം മുഖത്തെപ്പഴും പേറി ഒരു പൂവാടിയിലോടിക്കളിക്കും ശിശു പോലെ അവിടുന്ന്, ഇവിടെ ഞങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഉടലെടുത്തോരു ദേവപ്രസാദം, രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍ പേക്കാറ്റുകള്‍, തലയില്ലാ മതങ്ങള്‍, ‍ഉപജാപങ്ങള്‍, കുടിലതന്ത്രങ്ങള്‍, ഇവക്കൊന്നും പിടികൊടുക്കാതെ, ചളിക്കുളത്തില്‍ വിടര്‍ന്നോരു താമരയില പോലെ, നിര്‍ലേപം...

ഭാരതം നിങ്ങള്‍ക്കിന്നൊന്നുമല്ല!

ഒരു നടന്‍ എവിടെയോ ഒരു നടിക്കെതിരെ ഗൂഢതന്ത്രങ്ങള്‍ മെനഞ്ഞുവത്രെ എന്‍റെ ദേശമാകെ പ്രക്ഷുബ്ധം അതിന്നാര്‍ക്കൊക്കെയോ തെളിവുണ്ടത്രെ നിയമപാലകന്മാരവ നിരത്തി ക്യാമറ നോക്കിയിളിച്ചു പ്രതി കുറ്റവാളിയെന്നു സമര്‍ത്ഥിച്ചു കോടതിയങ്ങനെ പറയും മുമ്പേ അവനെ അഴിക്കൂട്ടിലാക്കിയാര്‍ത്തു ചിരിച്ചു കാണും ലോകവും കൂടെ ചിരിച്ചു നേതാക്കന്മാരുമിളിച്ചു അവന്‍റെ ആസ്തികള്‍ തല്ലിത്തകര്‍ത്തു വസ്തുവഹകള്‍ കയ്യേറിയലറിച്ചിരിച്ചു കോലങ്ങള്‍ കത്തിച്ചു കൂവി ആരും കയര്‍ത്തില്ല, മിണ്ടിയില്ല മഹാജനാധിപത്യ ജനരോഷമല്ലെ അതങ്ങിനെ മാത്രമേ ആവു അതിക്രുദ്ധ പരശുരാമന്‍റെ മഴുവീണ് നീറുന്ന വൃണമിന്നും പുകയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഇനിയും മഴുവെറിയട്ടെ ഭൃഗുരാമന്‍ ചിരിച്ചാര്‍ക്കട്ടെ നമ്മുടെ അമ്മമാര്‍ പുത്രിമാര്‍ പല്ലില്ലാ  അമ്മൂമ്മമാര്‍ വെറ്റിലതിന്നുന്ന കാരണവന്മാര്‍ പിന്നെ ഒരു പണിയുമില്ലാ ഗൃഹനാഥപ്പരിഷകള്‍ ടി. വി. ചാനലുകള്‍ മാറ്റിമാറ്റി പൊരിച്ചോളമണികള്‍ കൊറിച്ച് സോഫക്കുമേല്‍...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക