Home Authors Posts by ഇ.എസ്‌. സതീശൻ

ഇ.എസ്‌. സതീശൻ

0 POSTS 0 COMMENTS
സാരംഗ്‌, മുല്ലേപ്പിളളിറോഡ്‌, കി. കടുങ്ങല്ലൂർ, യു.സി. കോളേജ്‌. പി.ഒ., ആലുവ. Address: Phone: 0484-2607107, 9447578363,

അഞ്ച്‌ കവിതകൾ

തർക്കം ഞാൻ കുറിയിട്ടത്‌നിന്റെ സീമന്തരേഖയിൽ ഇപ്പോൾ തർക്കമായികുറിഎന്റെയോ, നിന്റെയോ പാഠം നിൻലോകം ചെറുതെന്ന്‌ നിന്നെ ഞാനാക്ഷേപിച്ചു. ജീവിതം ചെറുതെന്ന്‌നീയെന്നെയോർമ്മിപ്പിച്ചു. വായനക്കാരൻ ഞാൻ എഴുതിയത്‌നിന്നെക്കുറിച്ചായിരുന്നൂ.നീവായിച്ചുകയറീയെന്റെരഹസ്യങ്ങളിലേക്ക്‌. പട്ടം ഇതെന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങളുടെവർണ്ണപ്പട്ടംപട്ടുചിറകുകൾ വിരിച്ച്‌ആകാശപ്പെരുമയിലേക്ക്‌പറക്കുകയാണ്‌കാറ്റിന്റെതോഴൻ നൂലിന്റെയിങ്ങേയറ്റത്ത്‌ഞാനുണ്ടെന്ന ഭാവമേയില്ല. സായാഹ്‌നം എന്തൊരു ശ്രദ്ധയാണയാൾക്ക്‌മുമ്പൊന്നുമില്ലാത്ത സൂക്ഷ്‌മത നരച്ചുവിളർത്ത ഓരോ മുടിയിഴയുംഒന്നുപോലും വിടാതെഅതിന്റെ സ്വഭാവികവുംനിഷ്‌കളങ്കവുമായവെള്ളിത്തിളക്കങ്ങൾകെടുത്തിക്കൊണ്ട്‌ബ്രഷിന്റെ ആയിരം നാവുകൾകറുത്തമൊഴിയിൽവാചാലമായി എന്തൊരു ശ്രദ്ധയാണയാൾക്ക്‌മുമ്പൊന്നുമില്ലാത്ത സൂക്ഷ്‌മത കറുപ്പ്‌അയാളൊരിക്കലുംഇഷ്‌ടപ്പെട്ടില്ല.കൂരിരുട്ടിന്റെഅപാരമായ ഒറ്റപ്പെടൽഅയാളുടെ ഹൃദയത്തെമൂടുന്നുണ്ട്‌. മുടിയിൽ കറുപ്പുവരഞ്ഞു നിറയുമ്പോഴുംവെളുപ്പിന്റെതീരാത്ത നൈർമ്മല്യംഅയാളെ ഭയപ്പെടുത്തി. ചെറുപ്പങ്ങൾ വളഞ്ഞിട്ടുവാർദ്ധക്യത്തെകുത്തി മുറിപ്പെടുത്തി.കളിചിരികളിൽ നിന്നുംഉത്സാഹങ്ങളിൽ...

മൂന്ന്‌ കവിതകൾ

അധിനിവേശം ഇത്തിൾക്കണ്ണിതേൻമാവിലേക്ക്‌നുഴഞ്ഞുകയറി. എല്ലാംആസൂത്രിതമായിരുന്നു. തൊലിയടരുകളിൽഒളിച്ചും പതുങ്ങിയുംവേരുകളാഴ്‌ത്തി. മന്ദം മന്ദംചരിത്രത്തിലൂടെവളർന്നു. ആപ്‌തവാക്യങ്ങൾചതിച്ചില്ല. തേന്മാവ്‌ഞെരിഞ്ഞമർന്ന്‌നിലംപൊത്തി. പെരിയാറ്‌ ഒരുവഴിയല്ലാകടന്നുവന്നത്‌ഒരേ കരയല്ലാനടന്നുകണ്ടത്‌ഒരുവാക്കുകൊണ്ട്‌​‍്പപലവഴികീറിഒരേയൊഴുക്കിനാൽപലയിടംകേറിപലതിലുംപെട്ടുപലതായി തെറ്റി-പ്പിരിഞ്ഞിട്ടല്ലയോ,പെരിയൊരാറായി,മഹാർണ്ണവം തന്നി-ലറുതിപെട്ടത്‌ നേതൃഗുണം സർ,ഒരല്‌പം വഴിതരൂ,ഞാനൊന്നു കടന്നോട്ടെ(ഹാവൂ,ഒരുവിധം കയറിപ്പറ്റി) സർ,ഒന്നൊതുങ്ങിയാൽ, എനിക്ക്‌നിവർന്നു നിൽക്കാമായിരുന്നു.(ദൈവമേ,ഒരിടവും കിട്ടി.) ഹേയ്‌,നിങ്ങളെത്രനേരമായി ഇരിക്കുന്നു.എഴുന്നേൽക്കണം മിസ്‌റ്റർ,മറ്റുള്ളവർക്കും ഇരിക്കണം.(സംഗതിയേറ്റു..ഇരപ്പിടവും തരപ്പെട്ടു) അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്‌ സുഹൃത്തെഞാനിങ്ങനെയൊക്കെയായത്‌. ...

മൂന്ന്‌ കവിതകൾ

അരാഷ്‌ട്രീയം ഇതെന്താണിങ്ങനെ.....മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങാൻപുറപ്പെട്ടതാണ്‌,വാങ്ങിവന്നത്‌മണ്ണുണ്ണിയെ...... ഈയിടെയായി എന്നുമിങ്ങനെ......വെള്ളക്കരമടക്കാൻ പോയിവള്ളംകളി കണ്ടിങ്ങു പോന്നു. ഭാര്യയെ പ്രണയാവേശത്താൽചുംബിച്ചതാണ്‌.അടിയേറ്റപോലെഅവൾ പിടഞ്ഞു. അന്തോം കുന്തോമില്ലാതായി,എത്ര തുണിചുറ്റിയിട്ടുംനാണം മറയില്ലെന്നായി. ഇനിമേലും കീഴും നോക്കാനില്ലഎന്തുവേണേലുമാട്ടെഒരാദർശവും കെട്ടിഞെളിയാൻ ഞാനില്ല...... സംസ്‌കാരം പുസ്‌തകമൊന്നുഞ്ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു.വായിക്കാൻ തൽക്കാലമൊത്തില്ലചന്തക്കുപോയപ്പോഴെൻകൈയിൽപുസ്‌തകം കണ്ടവർക്കാശ്ചര്യം.ഓഫീസിലുള്ളവർക്കെൻപക്കൽപുസ്‌തകം കണ്ടപ്പോഴാദരവ്‌. സിനിമക്ക്‌, ചർച്ചക്ക്‌ജാഥക്ക്‌, എന്തിന്ന്‌കക്കൂസിൽ പോകുമ്പോഴും ഞാൻപുസ്‌തകം വീഴാതെ സൂക്ഷിച്ചു. പുസ്‌തകമില്ലാതെയിക്കാലംജീവിച്ചുപോകുവാനൊക്കില്ലസംസ്‌കാരമില്ലാത്ത വങ്കന്മാർവാഴുന്ന കാലമെന്നോർത്തോളൂ..........................................................................................................................പുസ്‌തകമൊന്നു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുവായിക്കാനില്ല ഞാൻ തല്‌ക്കാലം. നടപ്പുദോഷം അങ്ങേ വഴിക്കുഞ്ഞാൻപോയപ്പോൾആരോ പറഞ്ഞുവഴിതെറ്റിഇങ്ങേ വഴിക്കുതിരിഞ്ഞപ്പോൾആരോ പിടിച്ചുവഴിമാറ്റി. ഇടത്തോട്ട്‌, വലത്തോട്ട്‌മുന്നോട്ട്‌, പിന്നോട്ട്‌നീങ്ങുവാൻനാലുപുറം...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക