Home Authors Posts by അബ്ദു പാലത്തുങ്കര

അബ്ദു പാലത്തുങ്കര

Avatar
4 POSTS 0 COMMENTS

വയറും വിശപ്പും

വിശന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ മേല. ഒരു കത്തിക്കരിഞ്ഞ മണം. പശിയടയാതെ കുടല് പുകയുന്നു. അടുപ്പിൽ അട്ടക്കരിയില്ലാതെ നാളുകളെത്ര പോകും. വയറ് തോറ്റു പോയാൽ പിന്നെ കാലുകളിടറും. ഭൂതലം കുലുങ്ങും. വയറ് ജയിച്ചാൽ പിന്നെ, സുഖനിദ്ര വാഴച്ചോട്ടിലും വാഴും. വയറ് കൂടിയവൻ കുറക്കുന്നതിനായി കുറുക്കു വഴികൾ തേടുന്നു. ചാടിയ വയർ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ചികിത്സയുമായൊരു കൂട്ടം സ്വന്തം വയർ നിറച്ചു കേറ്റുന്നു. പശി നിറഞ്ഞു കാലിയായ വയർ കാറ്റ് നിറഞ്ഞു പറന്നു നടക്കുന്നു. വിശക്കുന്ന വയറിന് മുന്നിൽ വിദ്യകൾ വഴികാട്ടികളാ...

കൊതി

നാടണയുന്ന പ്രവാസിക്കൂട്ടം നാടിന്ന് ഭാരമാകുന്നോ കഷ്ടം. തീർത്തും അനുചിതമാണോ നോട്ടം? തീരാ കളങ്കമതെന്തേ കോട്ടം. പോകുവാനൊക്കില്ലേ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പാർക്കാനവനവൻ തീർത്ത കൂട്ടിൽ. പാടില്ലയെന്ന് പറയും നാടോ? പരദേശമെന്നതെന്തിത്ര കേടോ? അകലെയിരുന്നടുക്കാതെ പോരേ... അന്യോന്യം കാര്യമറിഞ്ഞു പോണ്ടേ... അകതാരിലാനന്ദനം തരേണ്ടേ... ആമോദമോടെ ആരാമം വേണ്ടേ... പാവം പ്രവാസികളില്ലാ മണ്ണ് മാമല നാടിന്റെ മാറിലുണ്ടോ? നാട് വളർത്തിയ പേർഷ്യക്കാരൻ നട്ട് നനച്ച സമ്പത്തതില്ലേ. യാത്ര എളുപ്പത്തിലാക്കുവാനേ നൂലാ...

കുഞ്ഞു മഴ

മഴ മഴ കുളിര്ണ മഴ പെയ്തു. ചറ പറ മണി നാദം കേട്ടു . മാനം അഭിമാനം കൊണ്ടു. മണ്ണിന് സമ്മാനം വന്നു. മുറ്റം നിറയെ തണ്ണീരായി മഴ വെള്ളത്തിൻ വരവായി. മതിലിനു മുകളിൽ നിന്നെല്ലാ- മാമര തുള്ളികൾ രസമായി. മുറ്റത്തുള്ള ചെടിച്ചട്ടി മുഴുവൻ മഴ വെള്ളം കൂട്ടി. മുളച്ചു പൊങ്ങാൻ ധൃതി കാട്ടി മുഖം വിരിഞ്ഞു തലയാട്ടി. തുമ്പത്തുള്ളൊരു തേൻ മാങ്ങ തുടുത്തു നിന്നു മഴയത്ത് ഉണങ്ങി മാഞ്ഞ പുൽക്കൊടികൾ ഉണർന്നു ചൊല്ലി മഴക്കഥകൾ. പൂമുഖ വാതിൽ തുറന്നൂ ഞാൻ നടപ്പടമ്മലിരുന്നു ഞാൻ. കൈത്തലം നീട്ടി നിവർത്തി ഞാൻ പുഞ്ച...

ചാവി

പൂട്ടിട്ടു പൂട്ടിയ നാടുകൾ മെല്ലനെ ഓരോന്ന് വീതം തുറക്കലായി. പൂട്ടഴിക്കുന്ന ഈ നേരത്ത് വില്ലനോ വ്യാപിച്ച് വല്ലാത്ത കോലമായി. നാളേക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാ- -ട്ടാരെയെല്ലാം നിന്ന നിൽപ്പിലാക്കി. നാടടപ്പിച്ച് കടിഞ്ഞാണുമിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച- നാള് തിരിഞ്ഞു കൊത്തി. അന്നേരമൊറ്റയും തെറ്റയുമായവിട- മിവിടമിൽ വന്നതാണീ കൊറോണ. തൽക്ഷണം തന്നെ നിരോധനം വന്നു സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യ വിലക്കുമാക്കി. കൈകളെ പൂട്ടി പാദങ്ങളെ കെട്ടി തളച്ചിടുമ്പോഴൊന്ന് മാത്രമുണ്ട്. പൂട്ടാനൊരിക്കലും കഴിയാത്ത വയറിന്റെ ദുർഗ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക