പുതിയ പുഴ

2000-ൽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഓൺലൈൻ മാഗസിനായി പുഴ.കോം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ലഭ്യമായ പല ഉപകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുഴ.കോം സ്വന്തമായി മലയാളം ഫോണ്ടും എഡിറ്ററും കൃതികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കന്റണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റവും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷമാണ്  പുഴ.കോം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ...

പുതിയ കൃതികൾ

കാര്‍ട്ടൂണ്‍

  എഴുതാന്‍ മാത്രമല്ല, എഴുതിയത് വില്‍ക്കാനും വേണും ഒരു കഴിവ്. ദീപാ നിഷാന്ത്   കടപ്പാട് - എസ് മലയാളം      

മൂകസങ്കടങ്ങളുടെ ഉണര്‍ത്തു പാട്ട്

"വനാന്തരങ്ങളില്‍ കുടിച്ചും നീരാടിയും ജീവിച്ചു പോരുന്ന ആനയെ ദുരമൂത്ത മനുഷ്യന്‍ ചതിയില്‍ പെടുത്തി കാരാഗൃഹ സമാനമായൊരു ജീവിതത്തിലേക്കു പരിവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു. ദൈവസന്നിധികളിലും...

ചുവര്‍ചിത്രങ്ങള്‍; കലയും, കാലവും

  മുമ്പെങ്ങോ വായിച്ചു മറന്ന കഥ ഓര്‍മ്മ വരുന്നു....... നാല് കുട്ടിശാസ്ത്രഞ്നമാരും അവരുടെ നേതാവും മേശക്കുചുറ്റും ഇരിക്കുകയാണ്. തലവന്‍ പറഞ്ഞു; ഇന്ന് നമുക്ക്...

വരയരങ്ങ്

പ്രദർശനശാലയിലേക്കു കേറിയാൽ നാവുകൾ മിണ്ടാട്ടം മുട്ടി ഉറ്റുനോക്കുന്നു. ഉറുമ്പുകളുടെ ഘോഷയാത്രപോലെ നിരങ്ങിനീങ്ങുന്നു നാം.. ഓരോ ചിത്രവും കണ്ണിലൊറ്റ ക്ലിക്കിലൊതുക്കാനുളള നോട്ടമാദ്യത്തേത് എത്ര നോട്ടങ്ങളെന്നറിയില്ല ഓരോന്നിലും കുരുക്കിട്ടെടുത്തത് അവസാനത്തേത് വിമർശനത്തിൻറേത് കൂരമ്പുകളാൽ ചൂണ്ടിയെറിഞ്ഞത് കൊരുത്തെടുത്ത് വലിച്ചുകീറിയത്. വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ചിന്തിയ ചായങ്ങൾ മുഖത്തു തേച്ചെത്തും പൗരാണികമെന്നോ ആധുനികമെന്നോ പറഞ്ഞെൻറെ വരയറിവുകൾ. നോട്ടം കൊണ്ടെത്ര വായിച്ചാലും അഭിപ്രായമെഴുതുമ്പോൾ ചിലത് വാക്കുകളാൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാനാവാതെ വഴുതിപ്പോവും ചിലതിന് അതിവാചാലത മതിവരാത്ത പോലെ എഴുതിയിറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ, മനസ്സപ്പോഴും ചിത്രഖനികളിൽ നിറങ്ങൾ തേടുകയായിരിക്കും. .

കേഴുകയാണനെൻ …മനം

  കേഴുകയാണനെൻ മനമീ.. അനാഥ ബാല്യങ്ങൾക്കായ്.. ആരോ, ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ- ക്രൂശിക്കപെട്ട ബാല്യങ്ങൾക്കായ്.. കേഴുകയാണനെൻ മനമീ .. വൃദ്ധസദങ്ങൾക്കായ്.. പേറ്റുനോവറിഞ്ഞും, അമ്മിഞ്ഞപാൽ മധുരം ചുരത്തിയും.. വിശപ്പടക്കിയോരമ്മതൻ ഹ്രദയവ്യഥകൾക്കായ്… കേഴുകയാണനെൻ മനമീ.. താതന്റെ ഹ്രദയനൊമ്പരങ്ങൾക്കായ്.. പിച്ചവെക്കും… കാലൊന്നിടറുമ്പോൾ- താങ്ങിയെൻ നിഴൽപോൽ.. ജീവനൂറ്റി,...

ഞായറാഴ്ചകളിലെ മരണം

ആറേഴുമാസമായി ഒരേ കിടപ്പിലയിരുന്ന അപ്പുണ്ണിയുടെ അമ്മ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ മരിച്ചു പത്രമിടാനെത്തിയ പയ്യനാണ് വിവരമറിയിച്ചത്. "സാറെ, അപ്പുണ്ണിസാറിന്റെ അമ്മ പോയി." പയ്യന്‍ പടിപ്പുറത്തുനിന്നും...

കാര്‍ട്ടൂണ്‍

  എഴുതാന്‍ മാത്രമല്ല, എഴുതിയത് വില്‍ക്കാനും വേണും ഒരു കഴിവ്. ദീപാ നിഷാന്ത്   കടപ്പാട് - എസ് മലയാളം      

മൂകസങ്കടങ്ങളുടെ ഉണര്‍ത്തു പാട്ട്

"വനാന്തരങ്ങളില്‍ കുടിച്ചും നീരാടിയും ജീവിച്ചു പോരുന്ന ആനയെ ദുരമൂത്ത മനുഷ്യന്‍ ചതിയില്‍ പെടുത്തി കാരാഗൃഹ സമാനമായൊരു ജീവിതത്തിലേക്കു പരിവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു. ദൈവസന്നിധികളിലും...

ചുവര്‍ചിത്രങ്ങള്‍; കലയും, കാലവും

  മുമ്പെങ്ങോ വായിച്ചു മറന്ന കഥ ഓര്‍മ്മ വരുന്നു....... നാല് കുട്ടിശാസ്ത്രഞ്നമാരും അവരുടെ നേതാവും മേശക്കുചുറ്റും ഇരിക്കുകയാണ്. തലവന്‍ പറഞ്ഞു; ഇന്ന് നമുക്ക്...

വരയരങ്ങ്

പ്രദർശനശാലയിലേക്കു കേറിയാൽ നാവുകൾ മിണ്ടാട്ടം മുട്ടി ഉറ്റുനോക്കുന്നു. ഉറുമ്പുകളുടെ ഘോഷയാത്രപോലെ നിരങ്ങിനീങ്ങുന്നു നാം.. ഓരോ ചിത്രവും കണ്ണിലൊറ്റ ക്ലിക്കിലൊതുക്കാനുളള നോട്ടമാദ്യത്തേത് എത്ര നോട്ടങ്ങളെന്നറിയില്ല ഓരോന്നിലും കുരുക്കിട്ടെടുത്തത് അവസാനത്തേത് വിമർശനത്തിൻറേത് കൂരമ്പുകളാൽ ചൂണ്ടിയെറിഞ്ഞത് കൊരുത്തെടുത്ത് വലിച്ചുകീറിയത്. വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ചിന്തിയ ചായങ്ങൾ മുഖത്തു തേച്ചെത്തും പൗരാണികമെന്നോ ആധുനികമെന്നോ പറഞ്ഞെൻറെ വരയറിവുകൾ. നോട്ടം കൊണ്ടെത്ര വായിച്ചാലും അഭിപ്രായമെഴുതുമ്പോൾ ചിലത് വാക്കുകളാൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാനാവാതെ വഴുതിപ്പോവും ചിലതിന് അതിവാചാലത മതിവരാത്ത പോലെ എഴുതിയിറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ, മനസ്സപ്പോഴും ചിത്രഖനികളിൽ നിറങ്ങൾ തേടുകയായിരിക്കും. .

കേഴുകയാണനെൻ …മനം

  കേഴുകയാണനെൻ മനമീ.. അനാഥ ബാല്യങ്ങൾക്കായ്.. ആരോ, ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ- ക്രൂശിക്കപെട്ട ബാല്യങ്ങൾക്കായ്.. കേഴുകയാണനെൻ മനമീ .. വൃദ്ധസദങ്ങൾക്കായ്.. പേറ്റുനോവറിഞ്ഞും, അമ്മിഞ്ഞപാൽ മധുരം ചുരത്തിയും.. വിശപ്പടക്കിയോരമ്മതൻ ഹ്രദയവ്യഥകൾക്കായ്… കേഴുകയാണനെൻ മനമീ.. താതന്റെ ഹ്രദയനൊമ്പരങ്ങൾക്കായ്.. പിച്ചവെക്കും… കാലൊന്നിടറുമ്പോൾ- താങ്ങിയെൻ നിഴൽപോൽ.. ജീവനൂറ്റി,...

ഞായറാഴ്ചകളിലെ മരണം

ആറേഴുമാസമായി ഒരേ കിടപ്പിലയിരുന്ന അപ്പുണ്ണിയുടെ അമ്മ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ മരിച്ചു പത്രമിടാനെത്തിയ പയ്യനാണ് വിവരമറിയിച്ചത്. "സാറെ, അപ്പുണ്ണിസാറിന്റെ അമ്മ പോയി." പയ്യന്‍ പടിപ്പുറത്തുനിന്നും...

പൗലോമം – ഉദങ്കോപാഖ്യാനം

വെളളക്കാളയുമേറിക്കാണായിതൊരുത്തനെ ചൊല്ലിനാനവനെന്നോടശിപ്പാൻ വൃഷമലം. നിന്നുടെ ഗുരുവിതു ഭക്ഷിച്ചിതെന്നു ചൊന്നാ- നെന്നതു കേട്ടു ഞാനും ഭക്ഷിച്ചേനതിൻമലം. എന്തതിൻ ഫലമെന്നുമാരവനെന്നുമെല്ലാം നിന്തിരുവടിയരുൾചെയ്യണമെന്നോടിപ്പോൾ. നാഗലോകത്തു ചെന്നനേരത്തു കണ്ടൂ പിന്നെ വേഗത്തിലാറു കുമാരന്മാരാൽ ഭ്രമിപ്പിക്കും ചക്രവും...

ഗോപികാദുഃഖം

  “ആമ്പാടിതന്നിലിന്നാരുമൊരുവർക്കും തൺപെടുമാറേതും വന്നില്ലല്ലീ? ഘോരമായുളെളാരു രാവെന്തു നിങ്ങളി- പ്പോരുവാനിങ്ങനെ നാരിമാരേ! കാട്ടി, കടുവായും, കാട്ടാനക്കൂട്ടവും കാട്ടിൽ നിറഞ്ഞെങ്ങുമുണ്ടല്ലോതാൻ; വീട്ടിന്നുതന്നെയും പേടിക്കും നിങ്ങളി- ക്കാട്ടിലേ പോന്നിങ്ങു വന്നതെന്തേ? കാന്തമായുളെളാരു കാന്താരം തന്നുടെ കാന്തിയെക്കാൺമാനായെന്നിരിക്കാം. 210 എങ്കിലോ കണ്ടാലും പൂമരമോരോന്നേ തങ്കൽ പൊഴിഞ്ഞുളള പൂക്കളുമായ്‌ ഇമ്പം വളർക്കുന്ന ചെമ്പകം തന്നുടെ കൊമ്പെല്ലാം കണ്ടാലും പൂത്തതെങ്ങും തേന്മാവു...
video

Valiyaparamba, Kasaragod

Valiyaparamba, Kasaragod
video

Idukki, District, Kerala

  Idukki, District, Kerala
video

Ramaniyechi yude Namathil

Ramaniyechi yude Namathil
video

Oppam

Oppam
video

Harthal 6 to 6

Harthal 6 to 6
video

Oru Kakka Kadha

Oru Kakka Kadha
1,606FansLike
13FollowersFollow

കൂടുതൽ വായിച്ചത്

തെരുവ് നായശല്യം വീണ്ടും

കുറെനാളായി വാര്‍ത്താപ്രാധാന്യമില്ലാതെപോയ കേരളത്തിലെ തെരുവ് നായശല്യം വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫിഷര്‍മെന്‍ കോളനിയിലെ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ മരണത്തില്‍ കലാശിച്ചതോടെയാണ് ജനങ്ങള്‍ ബഹളം വെച്ച് തുടങ്ങിയത്. അതോടെ കേരളമൊട്ടാ തെരുവ്...

മഹാകവിക്ക് ആദരപൂര്‍വ്വം പ്രണാമം

മലയാളകവിതകളിലും ഗാനങ്ങളിലും വിപ്ലവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേള്പ്പിച്ച ത്രിമൂര്ത്തികള് പി. ഭാസ്ക്കരന് , വയലാര്, ഓ എന് വി.വയലാറും ഭാസ്ക്കരനും നേരത്തെ നമ്മോട് യാത്രപറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ ഓ എന് വിയും. ആദ്യകാലത്ത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ...

ശിഷ്യന്മാര്‍

അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയും പൗര്‍ണമിയുമായിരുന്നു. അപ്പുമണിസ്വാമികളുടെ അഭിജിത് മുഹൂത്തത്തിലുള്ള വെളിച്ചപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് കാതോര്‍ത്ത് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തില്‍നിന്നും ഇറങ്ങിനടന്നു. വയല്‍ വരമ്പുകള്‍ പിന്നിട്ട് ഗായത്രിപ്പുഴയിലെ ആനപ്പാറയ്ക്കുമുന്നിലാണ് സ്വാമികള്‍ ചെന്നു നിന്നത്. പാറയിടുക്കുകളില്‍...

പ്രവചനങ്ങള്‍

പനങ്കാവിലെ കാഞ്ഞിരത്തോടു ചേര്‍ന്നുള്ള ഓലപ്പുരയില്‍ അപ്പുമണിസ്വാമികള്‍ മൂന്നുനാള്‍ മൗനവൃതത്തിലായിരുന്നു. ജലപാനം പോലും ഇല്ലാതെ ആരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും മറുപടിയില്ലാതെ എന്നാല്‍ എല്ലാത്തിനും മറുപടിയായി അപ്പുമണിസ്വാമികള്‍ മുനകൂര്‍ത്തമൗനത്തില്‍ തറഞ്ഞുകിടന്നു.മൂന്നാം നാള്‍ അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തത്തില്‍ അപ്പുമണിസ്വാമികള്‍...

ഞായറാഴ്ചകളിലെ മരണം

ആറേഴുമാസമായി ഒരേ കിടപ്പിലയിരുന്ന അപ്പുണ്ണിയുടെ അമ്മ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ മരിച്ചു പത്രമിടാനെത്തിയ പയ്യനാണ് വിവരമറിയിച്ചത്. "സാറെ, അപ്പുണ്ണിസാറിന്റെ അമ്മ പോയി." പയ്യന്‍ പടിപ്പുറത്തുനിന്നും പത്രത്തോടൊപ്പം മരണവാര്‍ത്തകൂടി വീശിയിട്ടു. "ഇന്നായതു നന്നയി. അവധിയെടുക്കാതെ കഴിഞ്ഞല്ലോ." പത്രമെടുത്ത് നിവര്‍ത്തുന്നതിനിടയില്‍ ഭാര്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേ,...

എന്റെ സ്നേഹിത

റാമ്പയില്‍ നിന്ന്‍ സീയാററ്ലിലെ അപാര്‍ട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഞാന്‍ ആദ്യമായി വന്നപ്പോള്‍ ഒരു കാര്യം ഞാന്‍ മനസ്സില്‍ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു - എന്റെ റാമ്പയിലെ വീടിനു തുല്യമാകില്ല ഒരിക്കലും ഇതെന്ന്‍. ജീവിതം ഒരു ട്രെയിന്‍ പോലെ അങ്ങിനെ പാഞ്ഞു...

ചുവര്‍ചിത്രങ്ങള്‍; കലയും, കാലവും

  മുമ്പെങ്ങോ വായിച്ചു മറന്ന കഥ ഓര്‍മ്മ വരുന്നു....... നാല് കുട്ടിശാസ്ത്രഞ്നമാരും അവരുടെ നേതാവും മേശക്കുചുറ്റും ഇരിക്കുകയാണ്. തലവന്‍ പറഞ്ഞു; ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തം നടത്തണം. ശിഷ്യര്‍ നാലുപേരും തലവന്‍ പറഞ്ഞതുകേട്ട് അനുസരണയോടെ...

ബ്യാഗോ ബേഗോ ബായ്ഗോ?

  കേരളസർക്കാരിന്റെ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ പണ്ട് രണ്ട് അഞ്ചാംക്ലാസ്സുകളുണ്ടായിരുന്നു: മലയാളം അഞ്ചും ഇംഗ്ലീഷ് അഞ്ചും. ഇംഗ്ലീഷ് അഞ്ചിലാണ് ഇംഗ്ലീഷുപഠനം തുടങ്ങിയിരുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷു പഠിയ്ക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സായതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷഞ്ചു പൊതുവിലറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് “ഫസ്റ്റ്” എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ്,...

കത്തീല്‍ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രം

കര്‍ക്കടകമായതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി നനഞ്ഞു കുതിര്‍ന്നിരുന്നു. വഴിക്കിരുവഷവും പാടങ്ങളും ചെറിയ തെങ്ങിന്‍ തോട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്. പൊട്ടിപൊളിഞ്ഞു തകര്‍ന്ന റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഭഗവതിയ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാതെ അവിടെ എത്തുമെന്നു തോന്നിയില്ല. ക്ഷേത്രമെത്തുന്നതിന് മുമ്പ്...

മൂകസങ്കടങ്ങളുടെ ഉണര്‍ത്തു പാട്ട്

"വനാന്തരങ്ങളില്‍ കുടിച്ചും നീരാടിയും ജീവിച്ചു പോരുന്ന ആനയെ ദുരമൂത്ത മനുഷ്യന്‍ ചതിയില്‍ പെടുത്തി കാരാഗൃഹ സമാനമായൊരു ജീവിതത്തിലേക്കു പരിവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു. ദൈവസന്നിധികളിലും സര്‍ക്കസ് കൂടാരങ്ങളിലും മരപ്പേട്ടകളിലും ആ മിണ്ടാപ്രാണികളുടെ കണ്ണീരു  വീണു'' ദുരന്തസഹനത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുന്ന നാട്ടാനകളുടെ...