പുതിയ പുഴ

2000-ൽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഓൺലൈൻ മാഗസിനായി പുഴ.കോം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ലഭ്യമായ പല ഉപകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുഴ.കോം സ്വന്തമായി മലയാളം ഫോണ്ടും എഡിറ്ററും കൃതികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കന്റണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റവും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷമാണ്  പുഴ.കോം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ...

പുതിയ കൃതികൾ

അമ്മയും കുഞ്ഞും

നീ പോവുക, ദൂരേക്കു പോവുക, എന്‍റെ പാതയില്‍ നിന്നും വഴിമാറി പോവുക എന്നടുക്കലേക്കിഴഞ്ഞെത്താതെ പത്തിതാഴ്ത്തി പോവുക, ഉഗ്ര വിഷ സര്‍പ്പമേ.. ഒരു ദ്രോഹവും നിന്നാലേല്‍‍ക്കില്ലെനിക്കു എന്നെ ദംശിക്കുവാനോ, എന്നടുക്കലേക്ക്...

ജല്ലിക്കെട്ട്

ഈ ക്രൂരവിനോദം കായികബലപ്രദര്‍ശനം പാരമ്പര്യാര്‍ജ്ജിത പൈതൃകപുണ്യമഹാത്ഭുതം. തൊട്ടുപോകരുതാരുമിതിനെ തീക്കളിയാവുമത്, പോര്‍വിളിയിത് ഇന്‍ഡ്യന്‍ മാറ്റഡോറുകളുടെ ഡിംഡിമനാദക്കാളപ്പോര്‍വിളി.   ജനസഹസ്രം ആബാലവൃദ്ധം തെരുവുകളിലലറും കാഹളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പഠനമുറികളേറാതെ പൊതുനിരത്തുകളില്‍ ചൊരിയും പ്രതിഷേധം വേണം ‍ഞങ്ങള്‍ക്കീ വിനോദം, കളിയല്ലിത് മഹത്തരമാം ജന്തുസ്നേഹം നാട്ടിലെ...

ഒരു പുളിമരത്തിന്റെ കഥ

  പുളിമരത്തിന്റെ തണലിലും തണുപ്പിലും കുന്തിച്ചിരുന്ന്, അല്ലേശു വല്യപ്പൻ ബീഡി വലിച്ചു. വിയർപ്പിൽ കുതിർന്നുപോയ തെറുപ്പു ബീഡി കത്തിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാടു ബുദ്ധിമുട്ടി....

കണ്ണുനീർത്തുള്ളികള്‍

എന്നെതന്നെ  തുറിച്ചുനോക്കുന്നു  കൂരിരുട്ട് , ചുറ്റിലും  വന്നു പൊതിയുന്നു   ദുഃഖം. ഭീതിദമാമീ   ഏകാന്തതയിൽ കനലുപോലെരിയും കരളാരുകാണുവാന്‍ കദനങ്ങളൊന്നു  പങ്കിടുവാൻ ജാലകപ്പടിമേൽ  എത്തിയില്ല   രാപ്പാടിയും, നിദ്രയെ...

മൗനം

വർണ്ണക്കടലാസുകൾ അലങ്കരിച്ച ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ . കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ നീയും . ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപുകൾ ആയിരുന്നു നമ്മളപ്പോൾ . മൗനം...

ബ്രോയിലർ കോഴികൾ

പ്രഭാതം വന്നപ്പോഴും അവർ കൂവി ഉണർത്തിയില്ല. ഉറക്കം  ഉണർന്നതുമില്ല. എഫ് എം റേഡിയോയിലെ നിർത്താതെയുള്ള പാട്ടും കേട്ട് തല മുകളിലേക്ക് ചെരിച്ച് സാവധാനം ഇളകിക്കൊണ്ടിരുന്നു കൂട്ടിലേക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും വെച്ച യജമാനനെ നിർവികാരമായി...

അമ്മയും കുഞ്ഞും

നീ പോവുക, ദൂരേക്കു പോവുക, എന്‍റെ പാതയില്‍ നിന്നും വഴിമാറി പോവുക എന്നടുക്കലേക്കിഴഞ്ഞെത്താതെ പത്തിതാഴ്ത്തി പോവുക, ഉഗ്ര വിഷ സര്‍പ്പമേ.. ഒരു ദ്രോഹവും നിന്നാലേല്‍‍ക്കില്ലെനിക്കു എന്നെ ദംശിക്കുവാനോ, എന്നടുക്കലേക്ക്...

ജല്ലിക്കെട്ട്

ഈ ക്രൂരവിനോദം കായികബലപ്രദര്‍ശനം പാരമ്പര്യാര്‍ജ്ജിത പൈതൃകപുണ്യമഹാത്ഭുതം. തൊട്ടുപോകരുതാരുമിതിനെ തീക്കളിയാവുമത്, പോര്‍വിളിയിത് ഇന്‍ഡ്യന്‍ മാറ്റഡോറുകളുടെ ഡിംഡിമനാദക്കാളപ്പോര്‍വിളി.   ജനസഹസ്രം ആബാലവൃദ്ധം തെരുവുകളിലലറും കാഹളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പഠനമുറികളേറാതെ പൊതുനിരത്തുകളില്‍ ചൊരിയും പ്രതിഷേധം വേണം ‍ഞങ്ങള്‍ക്കീ വിനോദം, കളിയല്ലിത് മഹത്തരമാം ജന്തുസ്നേഹം നാട്ടിലെ...

ഒരു പുളിമരത്തിന്റെ കഥ

  പുളിമരത്തിന്റെ തണലിലും തണുപ്പിലും കുന്തിച്ചിരുന്ന്, അല്ലേശു വല്യപ്പൻ ബീഡി വലിച്ചു. വിയർപ്പിൽ കുതിർന്നുപോയ തെറുപ്പു ബീഡി കത്തിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാടു ബുദ്ധിമുട്ടി....

കണ്ണുനീർത്തുള്ളികള്‍

എന്നെതന്നെ  തുറിച്ചുനോക്കുന്നു  കൂരിരുട്ട് , ചുറ്റിലും  വന്നു പൊതിയുന്നു   ദുഃഖം. ഭീതിദമാമീ   ഏകാന്തതയിൽ കനലുപോലെരിയും കരളാരുകാണുവാന്‍ കദനങ്ങളൊന്നു  പങ്കിടുവാൻ ജാലകപ്പടിമേൽ  എത്തിയില്ല   രാപ്പാടിയും, നിദ്രയെ...

മൗനം

വർണ്ണക്കടലാസുകൾ അലങ്കരിച്ച ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ . കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ നീയും . ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപുകൾ ആയിരുന്നു നമ്മളപ്പോൾ . മൗനം...

ബ്രോയിലർ കോഴികൾ

പ്രഭാതം വന്നപ്പോഴും അവർ കൂവി ഉണർത്തിയില്ല. ഉറക്കം  ഉണർന്നതുമില്ല. എഫ് എം റേഡിയോയിലെ നിർത്താതെയുള്ള പാട്ടും കേട്ട് തല മുകളിലേക്ക് ചെരിച്ച് സാവധാനം ഇളകിക്കൊണ്ടിരുന്നു കൂട്ടിലേക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും വെച്ച യജമാനനെ നിർവികാരമായി...

ബാണയുദ്ധം

എന്നെയും കൈവെടിഞ്ഞെങ്ങു നീ പൊയ്‌ക്കൊണ്ടു- തെന്നൊരു കോപവും ചാപലവും. യോഗിനിയായൊരു തോഴിതാനെന്നപ്പോൾ വേഗത്തിൽ ചെന്നുടൻ ദ്വാരകയിൽ സുപ്‌തനായുള്ളനിരുദ്ധനെത്തന്നെയും മെത്തമേൽനിന്നങ്ങെടുത്തു പിന്നെ കൊണ്ടിങ്ങുപോന്നവൾ കൈയിലെ നൽകിനി- ന്നിണ്ടലെപ്പോക്കുവാനന്നുതന്നെ. അംഗജന്തന്നുടെ സൂനുവായുള്ളോൻതൻ മംഗലകാന്തനായ്‌ വന്നനേരം നീടുറ്റുനിന്നൊരു...

കൃഷ്‌ണഗാഥ

അന്നിലംതന്നിലേ നിന്നു വിളങ്ങിന സന്യാസിതന്നെയും കണ്ടാരപ്പോൾ. കണ്ടൊരു നേരത്തു കൂപ്പിനിന്നീടിനാ- രിണ്ടലകന്നുളെളാരുളളവുമായ്‌. തൻപദം കുമ്പിട്ടു നിന്നവരോടപ്പോ- ളമ്പോടു ചൊല്ലിനാൻ സന്യാസിതാൻ. ‘നിർമ്മലരായുളള നിങ്ങൾക്കു മേന്മേലേ നന്മകളേറ്റം ഭവിക്കേണമേ. ഉത്തമരായുളള നിങ്ങൾതന്നുളളിലേ ഭക്തിയെക്കണ്ടു തെളിഞ്ഞു...
video

Valiyaparamba, Kasaragod

Valiyaparamba, Kasaragod
video

Idukki, District, Kerala

  Idukki, District, Kerala
video

Ramaniyechi yude Namathil

Ramaniyechi yude Namathil
video

Oppam

Oppam
video

Harthal 6 to 6

Harthal 6 to 6
video

Oru Kakka Kadha

Oru Kakka Kadha
3,555FansLike
14FollowersFollow

കൂടുതൽ വായിച്ചത്

ധീരമായ നടപടി

ഈ മാസം ആദ്യവാരവസാനത്തോടൂകൂടിയാണ് അര്‍ദ്ധരാത്രിയോടടുത്ത നേരത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ കറന്‍സി 1000,500 രൂപാ നോട്ട് അസാധുവായി പ്രാഖ്യാപിച്ചത്. പഴയ നോട്ടുകള്‍ മാറാന്‍ ഒരാഴ്ച വരെ കൊടുത്ത സാവകാശം പിന്നീട് ഡിസംബര്‍‍ 30 വരെ...

തെരുവ് നായശല്യം വീണ്ടും

കുറെനാളായി വാര്‍ത്താപ്രാധാന്യമില്ലാതെപോയ കേരളത്തിലെ തെരുവ് നായശല്യം വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫിഷര്‍മെന്‍ കോളനിയിലെ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ മരണത്തില്‍ കലാശിച്ചതോടെയാണ് ജനങ്ങള്‍ ബഹളം വെച്ച് തുടങ്ങിയത്. അതോടെ കേരളമൊട്ടാ തെരുവ്...

ആറാമിന്ദ്രിയം

ആശ്രമത്തിലെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള വിശ്രമമുറിയുടെ ജാലകം തുറന്നിട്ടാല്‍ പെരുംകുള വരമ്പിലെ പാണ്ഡവപ്പനകള്‍ കാണാം. പങ്കജത്തിന്റെ ചിതയെ രിയുമ്പോള്‍ അര്‍ജുനപ്പന കടപുഴകിവീണതില്‍ പിന്നെ ശേഷിച്ച പനകളില്‍ ആരും സ്പര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല. ഇടിമിന്നലേറ്റ് കത്തിപ്പോയ യക്ഷിപ്പനയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്നാല്...

ചൂണ്ടകള്‍

അപ്പുമണിസ്വാമികളുടെ വെളിച്ചപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്കായി ആശ്രമത്തില്‍ ഊഴം കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം നാള്‍ക്കുനാള്‍ ഏറിക്കൊണ്ടിരിന്നു. പ്രാഭാഷണത്തിന് ശേഷം സ്വാമികള്‍ ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ആര്‍ക്കും ഊഹിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല. അന്ന് പ്രാഭാഷണത്തിനുശേഷം സ്വാമികള്‍ ആദ്യം വിളിച്ചത് രക്കനെയായിരുന്നു. മണ്ഡപത്തിലെ ഒരു മൂലയില്‍ ഒതുങ്ങി...

ഒരു പുളിമരത്തിന്റെ കഥ

  പുളിമരത്തിന്റെ തണലിലും തണുപ്പിലും കുന്തിച്ചിരുന്ന്, അല്ലേശു വല്യപ്പൻ ബീഡി വലിച്ചു. വിയർപ്പിൽ കുതിർന്നുപോയ തെറുപ്പു ബീഡി കത്തിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാടു ബുദ്ധിമുട്ടി. രണ്ടു കവിൾ പുക നെഞ്ചിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റാൻ അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. എന്നിരുന്നാലും...

നാവേറ്

ഉമ്മറത്ത് പെട്ടെന്ന് കേട്ട ശബ്ദം കേട്ട് ആതിരയും ആദിത്യനും ടാബിലെ കാര്‍ റൈസിംങ്ങില്‍ നിന്നും മുഖം പറിച്ചെടുത്ത് സിറ്റ്ഔട്ടിലേക്ക് ഓടി. അടുക്കളയില്‍ ഒഴിവുദിനപാചകങ്ങള്‍ എന്ന പുസ്തകം വച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട സൗമ്യ ടീച്ചര്‍...

ഹർത്താലുകളെപ്പറ്റി ഒരഭ്യർത്ഥന

  കേരളത്തിൽ 2005നും 2012നുമിടയിൽ ആകെ 363 ഹർത്താലുകൾ ആചരിയ്ക്കപ്പെട്ടെന്നും, 2006ൽ മാത്രം 223 ഹർത്താലുകളുണ്ടായെന്നും വിക്കിപ്പീഡിയയുടെ ‘പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്റ്റിവിസം ഇൻ കേരള’ എന്ന താളിൽ കാണുന്നു. 2012നു ശേഷവും കേരളത്തിൽ ഹർത്താലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്....

പണം കൊടുക്കാം, വാങ്ങാം – ഭാഗം 1 ചെക്ക്

2016 നവംബർ എട്ടാം തീയതി 500, 1000 എന്നീ കറൻസി നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കിയപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആകെ നോട്ടുകളുടെ എൺപത്താറര ശതമാനം അസാധുവായിത്തീർന്നു. ശേഷിച്ച പതിമൂന്നര ശതമാനം ഇവിടത്തെ ഇടപാടുകൾക്കു തികയില്ലെന്നു വ്യക്തം. രണ്ടായിരത്തിന്റെ...

ഒരു ദേശസ്നേഹകഥയുടെ ശതവര്‍ഷാനുസ്മരണ

ഓറിഗണ്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്കേയറ്റത്ത് പസഫിക്ക് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് അസ്റ്റോറിയ. 101 സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലൂടെ 2015-ലെ വേനല്‍‌ക്കാലാവധിക്ക് സിയാറ്റിലിലേക്ക് ചെയ്ത റോഡ് ട്രിപ്പില്‍ ഒരു ഇടത്താവളമായിരുന്നു അവിടം. കൊളംബിയ നദി...

മേഘയാത്രികന്‍

  മേഘമേ, എന്റെ വിരഹത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങള്‍ നീ ഉജ്ജയിനിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകൂ. ഇതാ, നിനക്കായ് ആരും ഇന്നുവരെ എഴുതാത്ത ഒരു പ്രേമസന്ദേശം. ഉജ്ജയിനിയിലെ ആസ്ഥാനകവി പട്ടം നേടിയ കാളിദാസന്‍ ഒരു ഗണിതകസ്ത്രീയെ പ്രണയിക്കുന്നു. ഉജ്ജയിനിയിലെ മഹാരാജാവും അവളേ...