പുതിയ പുഴ

2000-ൽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഓൺലൈൻ മാഗസിനായി പുഴ.കോം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ലഭ്യമായ പല ഉപകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുഴ.കോം സ്വന്തമായി മലയാളം ഫോണ്ടും എഡിറ്ററും കൃതികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കന്റണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റവും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷമാണ്  പുഴ.കോം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ...

പുതിയ കൃതികൾ

എൻ ആർ ഐ ഫീസും പ്രവാസിയും

ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളം കണ്ട തരം താണ മറ്റൊരു നാടകമായിരുന്നുവല്ലോ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ സമരം. മുതലാളിമാരും സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും...

കാട്ജുവും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചും

കേരളീയരാണ് യഥാർത്ഥ ഭാരതീയരെന്ന് ഒരു മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. അതാരെന്നല്ലേ! 2006 മുതൽ 2011...

നേരമില്ലിന്നൊന്നിനും

    നേരമില്ലിന്നൊന്നിനും നേരമില്ലിന്നാര്‍ക്കും തിരക്കിലാണെന്നേറെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു നാമേവരും മര്‍ദ്ദിതരാം മര്‍ത്ത്യരെയൊന്നു തിരിഞ്ഞുനോക്കുവാനും നേരമില്ല ദുരിതച്ചുഴിയിലാഴ്ന്നു പോകും പാവത്തിനോടൊന്നു സഹതപിക്കാനും നേരമില്ല മകളേ എന്നു തേങ്ങുമാമ്മമന- മൊന്നറിയാനും നേരമില്ല ഒരു കൊച്ചുതലോടലിനായി കൊതിക്കുമാ- തേങ്ങലൊന്നു കേള്‍ക്കുവാനും നേരമില്ല നേരമില്ലിന്നൊന്നിനും...

തെറിച്ച പിള്ളേരുടെ വേദപുസ്തകം

  അളവു വച്ച് നട്ടുപൂവിടീച്ച ഉദ്യാനത്തെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം മുറ്റത്തെ മുല്ലയാണ് പഠിച്ചതു പാടുന്ന തത്തക്കൂടിനെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം വണ്ണാത്തിപ്പുള്ളുകളുടെ കലപിലയാണ് തുടലിൽ കിടന്നു ഗർജിക്കുന്ന വളർത്തു പട്ടിയുടെ ധീരതയെക്കാൾ തെരുവുപട്ടിയുടെ ഭീരുത്വമാണ് ആസന തഴമ്പുള്ള സിംഹാസനങ്ങളെക്കാൾ ബഹുമാനം അധ്വാനപാടുള്ള അലക്കു കല്ലുകളാണ് സീൽക്കാരങ്ങളുടെ കൊട്ടാരങ്ങളെക്കാൾ നെടുവീർപ്പുകളുടെ കുടിലുകളാണ് അഹങ്കാരത്തിന്റെ പതാകത്തുണികളെക്കാൾ സഹനത്തിന്റെ തൂവാലകളെയാണ് കണ്ണടച്ചും ഉറക്കം നടിച്ചും ഇരുട്ടിലിരുന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നവരേ,,,, അതാരു കാണാനാണ്,,,? നട്ടുച്ചക്കൾക്ക്‌ പര്യായമായി പാതിരയെന്ന നിങ്ങളുടെ കാപട്യത്തിന്റെ പാഠം പഠിക്കാൻ മനസില്ലാത്തതു കൊണ്ട് നിങ്ങളിട്ട...

നിത്യജീവന്‍

    മൗനത്തിന്നാഴമാം കയങ്ങളില്‍ മെല്ലെ മെല്ലെയിറങ്ങി ഹൃദയാകാശമാം പൊന്‍തടാകത്തിലെത്തി ഞാനൊരു സഹസ്രദള പത്മമായി വിരിയും ഹംസമായി വിശ്വമാകെ പരിലസിക്കും ഞാന്‍ ഉദയസൂര്യനായി ഉദിച്ചുയരും ഞാന്‍ താരാഗണങ്ങളായി വിണ്‍മണ്ഡലത്തില്‍- മലര്‍വാടി തീര്‍ക്കും ഞാന്‍ പൂര്‍ണ്ണേന്ദുവായി...

അച്ഛന്റെ പൂച്ച

    പടിയിറങ്ങാന്‍ നേരം അപശകുനം മാതിരിയാണ് കരിമ്പൂച്ച കുറുകെ ചാടിയത്. കഴിഞ്ഞ ചില വര്‍ഷങ്ങളായി അച്ഛന്റെ സന്തതസഹചാരിയായിരുന്നു ഈ പൂച്ച. അതിനാലായിരിക്കണം...

എൻ ആർ ഐ ഫീസും പ്രവാസിയും

ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളം കണ്ട തരം താണ മറ്റൊരു നാടകമായിരുന്നുവല്ലോ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ സമരം. മുതലാളിമാരും സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും...

കാട്ജുവും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചും

കേരളീയരാണ് യഥാർത്ഥ ഭാരതീയരെന്ന് ഒരു മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. അതാരെന്നല്ലേ! 2006 മുതൽ 2011...

നേരമില്ലിന്നൊന്നിനും

    നേരമില്ലിന്നൊന്നിനും നേരമില്ലിന്നാര്‍ക്കും തിരക്കിലാണെന്നേറെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു നാമേവരും മര്‍ദ്ദിതരാം മര്‍ത്ത്യരെയൊന്നു തിരിഞ്ഞുനോക്കുവാനും നേരമില്ല ദുരിതച്ചുഴിയിലാഴ്ന്നു പോകും പാവത്തിനോടൊന്നു സഹതപിക്കാനും നേരമില്ല മകളേ എന്നു തേങ്ങുമാമ്മമന- മൊന്നറിയാനും നേരമില്ല ഒരു കൊച്ചുതലോടലിനായി കൊതിക്കുമാ- തേങ്ങലൊന്നു കേള്‍ക്കുവാനും നേരമില്ല നേരമില്ലിന്നൊന്നിനും...

തെറിച്ച പിള്ളേരുടെ വേദപുസ്തകം

  അളവു വച്ച് നട്ടുപൂവിടീച്ച ഉദ്യാനത്തെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം മുറ്റത്തെ മുല്ലയാണ് പഠിച്ചതു പാടുന്ന തത്തക്കൂടിനെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം വണ്ണാത്തിപ്പുള്ളുകളുടെ കലപിലയാണ് തുടലിൽ കിടന്നു ഗർജിക്കുന്ന വളർത്തു പട്ടിയുടെ ധീരതയെക്കാൾ തെരുവുപട്ടിയുടെ ഭീരുത്വമാണ് ആസന തഴമ്പുള്ള സിംഹാസനങ്ങളെക്കാൾ ബഹുമാനം അധ്വാനപാടുള്ള അലക്കു കല്ലുകളാണ് സീൽക്കാരങ്ങളുടെ കൊട്ടാരങ്ങളെക്കാൾ നെടുവീർപ്പുകളുടെ കുടിലുകളാണ് അഹങ്കാരത്തിന്റെ പതാകത്തുണികളെക്കാൾ സഹനത്തിന്റെ തൂവാലകളെയാണ് കണ്ണടച്ചും ഉറക്കം നടിച്ചും ഇരുട്ടിലിരുന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നവരേ,,,, അതാരു കാണാനാണ്,,,? നട്ടുച്ചക്കൾക്ക്‌ പര്യായമായി പാതിരയെന്ന നിങ്ങളുടെ കാപട്യത്തിന്റെ പാഠം പഠിക്കാൻ മനസില്ലാത്തതു കൊണ്ട് നിങ്ങളിട്ട...

നിത്യജീവന്‍

    മൗനത്തിന്നാഴമാം കയങ്ങളില്‍ മെല്ലെ മെല്ലെയിറങ്ങി ഹൃദയാകാശമാം പൊന്‍തടാകത്തിലെത്തി ഞാനൊരു സഹസ്രദള പത്മമായി വിരിയും ഹംസമായി വിശ്വമാകെ പരിലസിക്കും ഞാന്‍ ഉദയസൂര്യനായി ഉദിച്ചുയരും ഞാന്‍ താരാഗണങ്ങളായി വിണ്‍മണ്ഡലത്തില്‍- മലര്‍വാടി തീര്‍ക്കും ഞാന്‍ പൂര്‍ണ്ണേന്ദുവായി...

അച്ഛന്റെ പൂച്ച

    പടിയിറങ്ങാന്‍ നേരം അപശകുനം മാതിരിയാണ് കരിമ്പൂച്ച കുറുകെ ചാടിയത്. കഴിഞ്ഞ ചില വര്‍ഷങ്ങളായി അച്ഛന്റെ സന്തതസഹചാരിയായിരുന്നു ഈ പൂച്ച. അതിനാലായിരിക്കണം...

രുക്‌മിണീസ്വയംവരം

മംഗലമായൊരു രോമാളിതാൻ വന്നു പൊങ്ങിത്തുടങ്ങീതു ഭംഗിയോടേ. കാമുകന്മാരുടെ കൺമുനയോരോന്നേ കാമിച്ചു ചെന്നുതറയ്‌ക്കയാലേ ഭിന്നമായെന്ന കണക്കെ വിളങ്ങുന്നു രമ്യമായുളള നിതംബബിംബം. കാണുന്നോരെല്ലാർക്കും കൈകൊണ്ടുമെല്ലവേ ലാളിപ്പാനായിട്ടു തോന്നുകയാൽ ഉൾക്കമ്പം നൽകിനോരൂരുക്കൾ തന്നെയോ പൊൽക്കമ്പമെന്നല്ലൊ...

പൗലോമം – ഉദങ്കോപാഖ്യാനം

വെളളക്കാളയുമേറിക്കാണായിതൊരുത്തനെ ചൊല്ലിനാനവനെന്നോടശിപ്പാൻ വൃഷമലം. നിന്നുടെ ഗുരുവിതു ഭക്ഷിച്ചിതെന്നു ചൊന്നാ- നെന്നതു കേട്ടു ഞാനും ഭക്ഷിച്ചേനതിൻമലം. എന്തതിൻ ഫലമെന്നുമാരവനെന്നുമെല്ലാം നിന്തിരുവടിയരുൾചെയ്യണമെന്നോടിപ്പോൾ. നാഗലോകത്തു ചെന്നനേരത്തു കണ്ടൂ പിന്നെ വേഗത്തിലാറു കുമാരന്മാരാൽ ഭ്രമിപ്പിക്കും ചക്രവും...
video

Valiyaparamba, Kasaragod

Valiyaparamba, Kasaragod
video

Idukki, District, Kerala

  Idukki, District, Kerala
video

Ramaniyechi yude Namathil

Ramaniyechi yude Namathil
video

Oppam

Oppam
video

Harthal 6 to 6

Harthal 6 to 6
video

Oru Kakka Kadha

Oru Kakka Kadha
3,495FansLike
13FollowersFollow

കൂടുതൽ വായിച്ചത്

തെരുവ് നായശല്യം വീണ്ടും

കുറെനാളായി വാര്‍ത്താപ്രാധാന്യമില്ലാതെപോയ കേരളത്തിലെ തെരുവ് നായശല്യം വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫിഷര്‍മെന്‍ കോളനിയിലെ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ മരണത്തില്‍ കലാശിച്ചതോടെയാണ് ജനങ്ങള്‍ ബഹളം വെച്ച് തുടങ്ങിയത്. അതോടെ കേരളമൊട്ടാ തെരുവ്...

മഹാകവിക്ക് ആദരപൂര്‍വ്വം പ്രണാമം

മലയാളകവിതകളിലും ഗാനങ്ങളിലും വിപ്ലവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേള്പ്പിച്ച ത്രിമൂര്ത്തികള് പി. ഭാസ്ക്കരന് , വയലാര്, ഓ എന് വി.വയലാറും ഭാസ്ക്കരനും നേരത്തെ നമ്മോട് യാത്രപറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ ഓ എന് വിയും. ആദ്യകാലത്ത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ...

ശിഷ്യന്മാര്‍

അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയും പൗര്‍ണമിയുമായിരുന്നു. അപ്പുമണിസ്വാമികളുടെ അഭിജിത് മുഹൂത്തത്തിലുള്ള വെളിച്ചപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് കാതോര്‍ത്ത് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തില്‍നിന്നും ഇറങ്ങിനടന്നു. വയല്‍ വരമ്പുകള്‍ പിന്നിട്ട് ഗായത്രിപ്പുഴയിലെ ആനപ്പാറയ്ക്കുമുന്നിലാണ് സ്വാമികള്‍ ചെന്നു നിന്നത്. പാറയിടുക്കുകളില്‍...

പ്രവചനങ്ങള്‍

പനങ്കാവിലെ കാഞ്ഞിരത്തോടു ചേര്‍ന്നുള്ള ഓലപ്പുരയില്‍ അപ്പുമണിസ്വാമികള്‍ മൂന്നുനാള്‍ മൗനവൃതത്തിലായിരുന്നു. ജലപാനം പോലും ഇല്ലാതെ ആരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും മറുപടിയില്ലാതെ എന്നാല്‍ എല്ലാത്തിനും മറുപടിയായി അപ്പുമണിസ്വാമികള്‍ മുനകൂര്‍ത്തമൗനത്തില്‍ തറഞ്ഞുകിടന്നു.മൂന്നാം നാള്‍ അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തത്തില്‍ അപ്പുമണിസ്വാമികള്‍...

അച്ഛന്റെ പൂച്ച

    പടിയിറങ്ങാന്‍ നേരം അപശകുനം മാതിരിയാണ് കരിമ്പൂച്ച കുറുകെ ചാടിയത്. കഴിഞ്ഞ ചില വര്‍ഷങ്ങളായി അച്ഛന്റെ സന്തതസഹചാരിയായിരുന്നു ഈ പൂച്ച. അതിനാലായിരിക്കണം എല്ലാവരാലും വെറുക്കപ്പെട്ട പൂച്ച എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായത്. പൂച്ചയുടെ നിറം പൊതുവെ കറുപ്പാണെങ്കിലും...

ഉമ്മി

ഒന്ന് മോനൂട്ടാ....എന്നലറി വിളിച്ചു കൊണ്ടാണ് സന്ധ്യ ഞെട്ടി ഉണര്‍ന്നത്. സ്വപ്നമായിരുന്നു അത് വെറും സ്വപ്നം. പക്ഷെ ഭയന്നുപോയി.. വല്ലാണ്ട് വിയര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു നോക്കി. സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു. ഒന്നുമറിയാത്ത ഉറക്കം. ഇന്നലെ വാങ്ങിയ പാവക്കുട്ടി വിടാതെ...

എൻ ആർ ഐ ഫീസും പ്രവാസിയും

ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളം കണ്ട തരം താണ മറ്റൊരു നാടകമായിരുന്നുവല്ലോ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ സമരം. മുതലാളിമാരും സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും എല്ലാം മത്സരിച്ചു,ഫീസ് കൂട്ടാൻ.  പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ ഏവരും കൂടി 'തലക്കടിച്ച്' വലിച്ചെറിഞ്ഞ...

കാട്ജുവും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചും

കേരളീയരാണ് യഥാർത്ഥ ഭാരതീയരെന്ന് ഒരു മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. അതാരെന്നല്ലേ! 2006 മുതൽ 2011 വരെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന മാർക്കണ്ഡേയ കാട്ജു. വിഭിന്ന ജാതിമതസ്ഥരുൾപ്പെട്ട കേരളീയജനത...

ട്രമ്പ് എന്ന വഷളൻ

ഇത്തവണത്തെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുവേ "തറ" നിലവാരത്തിലെത്തിച്ചതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് ട്രമ്പ് ആണ്. എതിരാളികളെ നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എതിരിടാതെ (ട്രമ്പിന് പ്രത്യേകിച്ച് നയപരമായ നിലപാടുകൾ ഒന്നും ഇല്ല; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ് നടക്കുന്നതെന്നു...

എഴുത്തുകാരന്‍ അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ശയനപ്രദക്ഷിണം നടത്തില്ല: ടി.പത്മനാഭന്‍

  എഴുത്തുകാരന്‍ ആ പേരിന് അര്‍ഹനാണെങ്കില്‍ അവാര്‍ഡുകള്‍ക്കോ അക്കാദമികളില്‍ അംഗത്വത്തിനോവേണ്ടി അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ശയനപ്രദക്ഷിണത്തിന് പോവില്ലെന്ന് കഥാകൃത്ത് ടി.പദ്മനാഭന്‍. ടി.എന്‍. പ്രകാശിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ചെറുകഥാമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അന്നും ഇന്നും ഇറങ്ങുന്ന ഒട്ടുമുക്കാല്‍ പുസ്തകങ്ങളും...