പ്രീ ഗോൺകോറും എറിക് വൂയയും

നോബൽ സമ്മാനത്തോളം തന്നെ പഴക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും അധികമാർക്കും      പ്രീ കോൺകോർ സമ്മാനത്തെപ്പറ്റി അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും  ഉന്നനതമായ  ബഹുമതിയായാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്.  കവിതക്കും ,ആദ്യ നോവലിനും ചെറുകഥക്കും  എല്ലാം അവാർഡ്  നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ  പ്രീകോൺകോർ തന്നെ   പ്രധാനം. 1938ലെ നാസികളുടെ ഓസ്ട്രിയൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ അണിയറ രഹസ്യങ്ങളുടെ കഥകൾ ചരിത്ര തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ      അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. 'ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഡേ'...

പുതിയ കൃതികൾ

മലയാളം സാഹിത്യ വേദി സമ്മേളനം

മലയാളം ഐക്യവേദിയുടെ എട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ...

പ്രഭാഷണം – എൻ എസ് മാധവൻ

മഹാത്മാഗാന്ധി ആർട്‌സ് കോളേജിന്റെ (മാഹി) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നവംബർ  25ന്  മാഹി സിവിൽ...

ഉത്തമന്റെ ഗീതങ്ങൾ

ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപെടുന്ന ഒരുവന്റെ കവിതകൾ. വ്യവസ്ഥിതിയോട് കലഹിച്ചും...

കാവേരിയുടെ കണ്ണുനീര്‍

  (സിപ്പി പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ അങ്കപ്പുറപ്പാട് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് കഥാപ്രസംഗങ്ങളിലെ എട്ടാമത്തെ കഥാപ്രസംഗം) സ്നേഹത്തിന്റെ...

സൂക്ഷിക്കേണ്ട ശൂന്യത

ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കവിത പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാരനൊന്നുമല്ല അയ്യപ്പൻ...

മിൽക്ക് ആൻഡ് ഹണി – രൂപി കൗർ

ഇന്ത്യൻ വംശജയായ കനേഡിയൻ എഴുത്തുകാരിയാണ് രൂപി കൗർ.സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലത്ത് സ്വന്തം...

ലിഖിത ദാസിന് യുവകവി പുരസ്‌കാരം

നാലാമത് ഹൊറൈസണ് യുവകവി പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലിഖിത ദാസാണ് പുരസ്കരത്തിനർഹയായത്. പുതിയ...

ഈ ബുക്കുകളുടെ രാഷ്ട്രീയം

പാറകളിൽ എഴുതിയിരുന്നതിൽ നിന്നും പരിണമിച്ച് മരത്തോലിലും പിന്നെ കടലാസിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ...

ദേവീവിലാസം സ്‌കൂള്‍ – പത്മാദാസ്

ഇന്ന് കവിത നിശ്ചിത ചട്ടക്കൂടുകൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല.അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ ഉള്ള കവിതക്കും,തുറന്ന ജനാലകൾ...

ക്യാമ്പസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചെറുകഥാ ശില്പശാല

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശില്പശാലയും സംവാദവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നീലേശ്വരം പി.കെ .രാജൻ...

മനസിലെ ചെപ്പിന്റെ താക്കോല്‍

ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ഗെയിംസ് വേദി. ആഘോഷങ്ങളുടെ ആരവവും തിക്കും തിരക്കുമെല്ലാമായി തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന...

ലോക സാഹിത്യത്തിൽ ഇന്ന്

തകരച്ചെണ്ടയുടെ താളം സർവവും ശിഥിലമാകുന്നു(Things fall apart) എന്ന ഒറ്റ നോവൽ കൊണ്ടു...

‘നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കുടകള്‍’ മുകുന്ദന്റെ കുട നന്നാക്കുന്ന ചോയിക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു

കുട നന്നാക്കുന്ന ചോയി എന്ന നോവലിന് തുടർച്ചയായി പുതിയ നോവൽ എഴുതുകയാണ്...

പതിനഞ്ച് സത്യജിത് റേ കഥകൾ

ബി.നന്ദകുമാർ വിവർത്തനം ചെയ്ത പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരൻ സത്യജിത് റേയുടെ പതിനഞ്ച് കഥകൾ...

മഴ നനയുന്ന പൂച്ച

ലോഗോസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മഴനയുന്ന പൂച്ച എന്ന പുസ്തകം വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ഇരുപതു കഥകളുടെ...

പ്രീ ഗോൺകോറും എറിക് വൂയയും

നോബൽ സമ്മാനത്തോളം തന്നെ പഴക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും അധികമാർക്കും      പ്രീ...

മലയാളം സാഹിത്യ വേദി സമ്മേളനം

മലയാളം ഐക്യവേദിയുടെ എട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ...

പ്രഭാഷണം – എൻ എസ് മാധവൻ

മഹാത്മാഗാന്ധി ആർട്‌സ് കോളേജിന്റെ (മാഹി) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നവംബർ  25ന്  മാഹി സിവിൽ...

ഉത്തമന്റെ ഗീതങ്ങൾ

ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപെടുന്ന ഒരുവന്റെ കവിതകൾ. വ്യവസ്ഥിതിയോട് കലഹിച്ചും...

സൂക്ഷിക്കേണ്ട ശൂന്യത

ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കവിത പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാരനൊന്നുമല്ല അയ്യപ്പൻ...

മിൽക്ക് ആൻഡ് ഹണി – രൂപി കൗർ

ഇന്ത്യൻ വംശജയായ കനേഡിയൻ എഴുത്തുകാരിയാണ് രൂപി കൗർ.സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലത്ത് സ്വന്തം...

ലിഖിത ദാസിന് യുവകവി പുരസ്‌കാരം

നാലാമത് ഹൊറൈസണ് യുവകവി പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലിഖിത ദാസാണ് പുരസ്കരത്തിനർഹയായത്. പുതിയ...

ഈ ബുക്കുകളുടെ രാഷ്ട്രീയം

പാറകളിൽ എഴുതിയിരുന്നതിൽ നിന്നും പരിണമിച്ച് മരത്തോലിലും പിന്നെ കടലാസിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ...

ദേവീവിലാസം സ്‌കൂള്‍ – പത്മാദാസ്

ഇന്ന് കവിത നിശ്ചിത ചട്ടക്കൂടുകൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല.അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ ഉള്ള കവിതക്കും,തുറന്ന ജനാലകൾ...

ക്യാമ്പസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചെറുകഥാ ശില്പശാല

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശില്പശാലയും സംവാദവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നീലേശ്വരം പി.കെ .രാജൻ...

മനസിലെ ചെപ്പിന്റെ താക്കോല്‍

ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ഗെയിംസ് വേദി. ആഘോഷങ്ങളുടെ ആരവവും തിക്കും തിരക്കുമെല്ലാമായി തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന...

ലോക സാഹിത്യത്തിൽ ഇന്ന്

തകരച്ചെണ്ടയുടെ താളം സർവവും ശിഥിലമാകുന്നു(Things fall apart) എന്ന ഒറ്റ നോവൽ കൊണ്ടു...

‘നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കുടകള്‍’ മുകുന്ദന്റെ കുട നന്നാക്കുന്ന ചോയിക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു

കുട നന്നാക്കുന്ന ചോയി എന്ന നോവലിന് തുടർച്ചയായി പുതിയ നോവൽ എഴുതുകയാണ്...

പതിനഞ്ച് സത്യജിത് റേ കഥകൾ

ബി.നന്ദകുമാർ വിവർത്തനം ചെയ്ത പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരൻ സത്യജിത് റേയുടെ പതിനഞ്ച് കഥകൾ...

മഴ നനയുന്ന പൂച്ച

ലോഗോസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മഴനയുന്ന പൂച്ച എന്ന പുസ്തകം വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ഇരുപതു കഥകളുടെ...

ഭീഷ്‌മപർവ്വം

  ശ്രീകൃഷ്‌ണൻ ഭീഷ്‌മവധത്തിന്‌ ഒരുമ്പെടുന്നതും പിൻവാങ്ങുന്നതും   വിജയരഥമതുപൊഴുതു വിഗതഭയമച്യുതൻ വീരനാം ഭീഷ്‌മർക്കുനേരേ നടത്തിനാൻ. സലിലധരനികരമടമഴപൊഴിയുമവ്വണ്ണം സായകൗഘം പ്രയോഗിച്ചാരിരുവരും. നദിമകനുമതുപൊഴുതു ചെറുതു കോപിക്കയാൽ നാരായണനും നരനുമേറ്റൂ ശരം. ത്രിദശപതിസുതനുമഥ വിൽ മുറിച്ചീടിനാൻ വീരനാം ഭീഷ്‌മർ മറ്റൊന്നെടുത്തീടിനാൻ. കമലദലനയനസഖിയായ ധനഞ്ജയൻ ഖണ്ഡിച്ചിതഞ്ചമ്പുകൊണ്ടതുതന്നെയും. വിരവിനൊടു പുനരപരമൊരു ധനുരനന്തരം വീരനാം ഭീഷ്‌മർ...

ബാണയുദ്ധം

  എന്നെയും കൈവെടിഞ്ഞെങ്ങു നീ പൊയ്‌ക്കൊണ്ടു- തെന്നൊരു കോപവും ചാപലവും. യോഗിനിയായൊരു തോഴിതാനെന്നപ്പോൾ വേഗത്തിൽ ചെന്നുടൻ ദ്വാരകയിൽ സുപ്‌തനായുള്ളനിരുദ്ധനെത്തന്നെയും മെത്തമേൽനിന്നങ്ങെടുത്തു പിന്നെ കൊണ്ടിങ്ങുപോന്നവൾ കൈയിലെ നൽകിനി- ന്നിണ്ടലെപ്പോക്കുവാനന്നുതന്നെ. അംഗജന്തന്നുടെ സൂനുവായുള്ളോൻതൻ മംഗലകാന്തനായ്‌ വന്നനേരം നീടുറ്റുനിന്നൊരു കർപ്പൂരം തന്നോടു കൂടിന ചന്ദനമെന്നപോലെ ആമോദം പൂണ്ടൊരു കാമിനിതാനും...
3,909FansLike
21FollowersFollow

മനസിലെ ചെപ്പിന്റെ താക്കോല്‍

ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ഗെയിംസ് വേദി. ആഘോഷങ്ങളുടെ ആരവവും തിക്കും തിരക്കുമെല്ലാമായി തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദി. സാജന്‍ അഭിനന്ദന പ്രവാഹങ്ങളെയെല്ലാം വകഞ്ഞു മാറ്റി പുറത്തു വന്നു. എല്ലാ പത്രക്കാരില്‍...

തോട്ട

    ജന്മശ്ശനിയും അഷ്ടമത്തില്‍ വ്യാഴവും കേന്ദ്രാധിപത്യം വന്നു ഭവിച്ച ബുധന്റെ അപഹാരവും ഒക്കെച്ചേര്‍ന്ന് കാലക്കേടിന്റെ പരമോച്ചകോടിയില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് കൃഷ്ണന്‍ കുട്ടിക്ക് സാഹിത്യ സാഗരത്തില്‍ തോണിയിറക്കാന്‍ ഉള്‍വിളി ഉണ്ടായത്....

വെളിപാടുകള്

കൂട്ടുപാത പിന്നിട്ട് രാമന്‍ മാഷും കൂട്ടരും വാസുക്കുട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഇടവഴിയിലേക്കു തിരിയിമ്പോഴാണ് ആ വാര്‍ത്ത അവരെ തേടിയെത്തിയത്. വാസുക്കുട്ടനു വെളിപാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു ! അല്പ്പം മുമ്പ് ആശ്രമത്തിലെത്തിയ വാസുക്കുട്ടന്‍ ...

അവകാശികള്‍

അപ്പുമണിസ്വാമികള്‍ ഓര്‍മ്മയായതോടുകൂടി പുറം ദേശക്കാരുടെ ഒഴുക്കു നിലച്ചു. വേനലിലെ ഗായത്രിപുഴയുടെ അവസ്ഥയായി ആശ്രമത്തിനും. പുഴയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന കുഴി വെള്ളത്തിനു കൂട്ടിരിക്കുന്ന ചാരക്കൊറ്റികളേപോലെ ചുരുക്കം ചിലര്‍ മാത്രം...

പ്രീ ഗോൺകോറും എറിക് വൂയയും

നോബൽ സമ്മാനത്തോളം തന്നെ പഴക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും അധികമാർക്കും      പ്രീ കോൺകോർ സമ്മാനത്തെപ്പറ്റി അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും  ഉന്നനതമായ  ബഹുമതിയായാണ് ഇത്...

ഈ ബുക്കുകളുടെ രാഷ്ട്രീയം

പാറകളിൽ എഴുതിയിരുന്നതിൽ നിന്നും പരിണമിച്ച് മരത്തോലിലും പിന്നെ കടലാസിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും നിശ്ചിത സൂചകങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. സാങ്കേതിക വിദ്യ 90 കളിൽ മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ...

പി. സുരേന്ദ്രന്‍ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകള്‍

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരനായ പി.സുരേന്ദ്രൻ തന്റെ എഴുത്തുജീവിതത്തിലെ വെളിച്ചത്തെപ്പറ്റിയും പ്രിയപ്പെട്ട കഥകളെപ്പറ്റിയും പറയുന്നത് കേൾക്കാം   "കഥാജീവിതത്തില്‍നിന്ന് പതിനഞ്ച് പ്രിയപ്പെട്ട കഥകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയെന്നത് പ്രയാസംതന്നെയാണ്. ഇത്രയും കാലംകൊണ്ട് ...

ഉത്തമന്റെ ഗീതങ്ങൾ

ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപെടുന്ന ഒരുവന്റെ കവിതകൾ. വ്യവസ്ഥിതിയോട് കലഹിച്ചും ഇടറിയും നിലനിൽക്കുന്ന ബദൽ ജീവിതങ്ങളുടെ രേഖ. കവിതയുടെ തനത് വഴികളും ഇടവഴികളും തേടുന്ന രചനകൾ. പ്രസാധകർ ...

ഓണം ഒരു നാടിന്റെ ഉത്സവം

ഓണം പഴയകാലത്തെ പ്രാദേശിക ഉത്സവമെന്ന നില വിട്ട് ഇന്ന് മലയാളികളെവിടെയും ജാതിമത ഭേദമെന്യേ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സാര്‍വദേശീയ ഉത്സവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഐതിഹ്യപ്രകാരം സമ്പദ് സമൃദ്ധമായ ഒരു...

ചാനലിന്റെ ചാകരക്കൊയ്ത്ത്

കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിലായി പത്രങ്ങള്‍ക്കും ചാനലുകള്‍ക്കും ചാകരയാണ് . ദിലീപ് എന്ന നടന്റെ വീഴ്ച്ച ഒരു ഉത്സവം പോലെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ഒരു ജനപ്രിയ നായകന്‍, നമ്മുടെ...