പുതിയ പുഴ

2000-ൽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഓൺലൈൻ മാഗസിനായി പുഴ.കോം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ലഭ്യമായ പല ഉപകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുഴ.കോം സ്വന്തമായി മലയാളം ഫോണ്ടും എഡിറ്ററും കൃതികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കന്റണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റവും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷമാണ്  പുഴ.കോം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ...

പുതിയ കൃതികൾ

കൈസർ

ജോമോൻ അത്താഴം കഴിച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ഉറക്കം വരാത്തതുകൊണ്ട് കുറേനേരം കണ്ണുതുറന്ന് മുകളിലെട്ടു നോക്കി കിടന്നു. പുറത്ത് നല്ല നിലാവൊണ്ട്....

കള്ളപ്പണക്കാരന്‍

  കുറേ നേരമായി പരിസരത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ആ അപരിചിതനെ ചായക്കടക്കാരന്‍ കുമാരേട്ടനാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. കയ്യിലൊരു കറുത്ത സ്യൂട്ട്കേയ്സുമുണ്ട്. ചോദിച്ചപ്പോള്‍ കോപ്രാംതുരുത്ത് നിവാസികള്‍ക്ക്...

ഫാസിസം

  അങ്ങകലത്തെ ചാവിന്‍റെ കണക്കെടുക്കുന്നുചിലര്‍ ഇങ്ങ്അരികേ പിടയുന്നവന്റെ രോദനം കേള്‍ക്കുന്നില്ല..... എഴുതിവെച്ച തിരക്കഥ ഇരുളില്‍ പതിയേ ആടിതിമിര്‍ക്കുന്നു വരുംകാലത്തിന്‍റെ അധികാരം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാന്‍..... പുലകുടിഅടിയന്തരത്തിന്‍റെ ദേഹണ്ഡക്കാരന്‍ ഉപ്പിന്‍റെപാകം നോക്കി വിഭവങ്ങളൊരുക്കുന്നു തമ്പ്രാക്കള്‍‍ക്കായി..... കുലങ്ങള്‍ കുളംന്തോണ്ടി കുരുതിപുഴയാക്കി നീന്തി തുടിക്കുന്നു കുലദൈവ തമ്പ്രാക്കള്‍ വരുതിയിലാക്കുന്നു അവകാശങ്ങള്‍... കഥയറിയാതെ...

പൂച്ച

ഓരിയിട്ട് ഉറക്കം കെടുത്തിയപ്പോഴും കടിച്ച് കീറി മുറിവേൽപ്പിച്ചപ്പോഴും നായകളെയല്ല കാട്ടിൽ തിരഞ്ഞത്, പൂച്ചകളെയായിരുന്നു. വീട്ടിനുള്ളിൽ മാംസവും മൽസ്യവും ഒളിച്ചുവെച്ച രഹസ്യ സങ്കേതങ്ങൾ പൂച്ചകൾക്ക് കാണാപാഠമായിരുന്നു. ചാക്കിൽ കെട്ടി നാട് കടത്തിയിട്ടും വൻമതിലിനപ്പുറത്തെ"മ്യാവൂ"...

വസന്തം വരുമ്പോൾ

  വസന്തം വരുമ്പോൾ ഞരമ്പുകൾ തിളച്ചു മറിയുന്നു. ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്ന ചുവന്ന രക്തത്തുള്ളികൾ ഹരിതാഭമായ ചെടിത്തലപ്പുകളിലേക്ക് ചിറക് വെച്ച് പറന്നു പോവുന്നു. നിന്നെ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലെഴുതിയ പ്രണയകാവ്യങ്ങളുമായ് മധുപങ്ങൾ പാറി നടക്കുന്നു. നിന്നെ വരച്ച് വെച്ച കാൻവാസുകൾ ചിറക് വെച്ച്...

കൈസർ

ജോമോൻ അത്താഴം കഴിച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ഉറക്കം വരാത്തതുകൊണ്ട് കുറേനേരം കണ്ണുതുറന്ന് മുകളിലെട്ടു നോക്കി കിടന്നു. പുറത്ത് നല്ല നിലാവൊണ്ട്....

കള്ളപ്പണക്കാരന്‍

  കുറേ നേരമായി പരിസരത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ആ അപരിചിതനെ ചായക്കടക്കാരന്‍ കുമാരേട്ടനാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. കയ്യിലൊരു കറുത്ത സ്യൂട്ട്കേയ്സുമുണ്ട്. ചോദിച്ചപ്പോള്‍ കോപ്രാംതുരുത്ത് നിവാസികള്‍ക്ക്...

ഫാസിസം

  അങ്ങകലത്തെ ചാവിന്‍റെ കണക്കെടുക്കുന്നുചിലര്‍ ഇങ്ങ്അരികേ പിടയുന്നവന്റെ രോദനം കേള്‍ക്കുന്നില്ല..... എഴുതിവെച്ച തിരക്കഥ ഇരുളില്‍ പതിയേ ആടിതിമിര്‍ക്കുന്നു വരുംകാലത്തിന്‍റെ അധികാരം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാന്‍..... പുലകുടിഅടിയന്തരത്തിന്‍റെ ദേഹണ്ഡക്കാരന്‍ ഉപ്പിന്‍റെപാകം നോക്കി വിഭവങ്ങളൊരുക്കുന്നു തമ്പ്രാക്കള്‍‍ക്കായി..... കുലങ്ങള്‍ കുളംന്തോണ്ടി കുരുതിപുഴയാക്കി നീന്തി തുടിക്കുന്നു കുലദൈവ തമ്പ്രാക്കള്‍ വരുതിയിലാക്കുന്നു അവകാശങ്ങള്‍... കഥയറിയാതെ...

പൂച്ച

ഓരിയിട്ട് ഉറക്കം കെടുത്തിയപ്പോഴും കടിച്ച് കീറി മുറിവേൽപ്പിച്ചപ്പോഴും നായകളെയല്ല കാട്ടിൽ തിരഞ്ഞത്, പൂച്ചകളെയായിരുന്നു. വീട്ടിനുള്ളിൽ മാംസവും മൽസ്യവും ഒളിച്ചുവെച്ച രഹസ്യ സങ്കേതങ്ങൾ പൂച്ചകൾക്ക് കാണാപാഠമായിരുന്നു. ചാക്കിൽ കെട്ടി നാട് കടത്തിയിട്ടും വൻമതിലിനപ്പുറത്തെ"മ്യാവൂ"...

വസന്തം വരുമ്പോൾ

  വസന്തം വരുമ്പോൾ ഞരമ്പുകൾ തിളച്ചു മറിയുന്നു. ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്ന ചുവന്ന രക്തത്തുള്ളികൾ ഹരിതാഭമായ ചെടിത്തലപ്പുകളിലേക്ക് ചിറക് വെച്ച് പറന്നു പോവുന്നു. നിന്നെ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലെഴുതിയ പ്രണയകാവ്യങ്ങളുമായ് മധുപങ്ങൾ പാറി നടക്കുന്നു. നിന്നെ വരച്ച് വെച്ച കാൻവാസുകൾ ചിറക് വെച്ച്...

പൗലോമം – ഉദങ്കോപാഖ്യാനം

വെളളക്കാളയുമേറിക്കാണായിതൊരുത്തനെ ചൊല്ലിനാനവനെന്നോടശിപ്പാൻ വൃഷമലം. നിന്നുടെ ഗുരുവിതു ഭക്ഷിച്ചിതെന്നു ചൊന്നാ- നെന്നതു കേട്ടു ഞാനും ഭക്ഷിച്ചേനതിൻമലം. എന്തതിൻ ഫലമെന്നുമാരവനെന്നുമെല്ലാം നിന്തിരുവടിയരുൾചെയ്യണമെന്നോടിപ്പോൾ. നാഗലോകത്തു ചെന്നനേരത്തു കണ്ടൂ പിന്നെ വേഗത്തിലാറു കുമാരന്മാരാൽ ഭ്രമിപ്പിക്കും ചക്രവും...

ഗോപികാദുഃഖം

  “ആമ്പാടിതന്നിലിന്നാരുമൊരുവർക്കും തൺപെടുമാറേതും വന്നില്ലല്ലീ? ഘോരമായുളെളാരു രാവെന്തു നിങ്ങളി- പ്പോരുവാനിങ്ങനെ നാരിമാരേ! കാട്ടി, കടുവായും, കാട്ടാനക്കൂട്ടവും കാട്ടിൽ നിറഞ്ഞെങ്ങുമുണ്ടല്ലോതാൻ; വീട്ടിന്നുതന്നെയും പേടിക്കും നിങ്ങളി- ക്കാട്ടിലേ പോന്നിങ്ങു വന്നതെന്തേ? കാന്തമായുളെളാരു കാന്താരം തന്നുടെ കാന്തിയെക്കാൺമാനായെന്നിരിക്കാം. 210 എങ്കിലോ കണ്ടാലും പൂമരമോരോന്നേ തങ്കൽ പൊഴിഞ്ഞുളള പൂക്കളുമായ്‌ ഇമ്പം വളർക്കുന്ന ചെമ്പകം തന്നുടെ കൊമ്പെല്ലാം കണ്ടാലും പൂത്തതെങ്ങും തേന്മാവു...
video

Valiyaparamba, Kasaragod

Valiyaparamba, Kasaragod
video

Idukki, District, Kerala

  Idukki, District, Kerala
video

Ramaniyechi yude Namathil

Ramaniyechi yude Namathil
video

Oppam

Oppam
video

Harthal 6 to 6

Harthal 6 to 6
video

Oru Kakka Kadha

Oru Kakka Kadha
3,515FansLike
15FollowersFollow

കൂടുതൽ വായിച്ചത്

ധീരമായ നടപടി

ഈ മാസം ആദ്യവാരവസാനത്തോടൂകൂടിയാണ് അര്‍ദ്ധരാത്രിയോടടുത്ത നേരത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ കറന്‍സി 1000,500 രൂപാ നോട്ട് അസാധുവായി പ്രാഖ്യാപിച്ചത്. പഴയ നോട്ടുകള്‍ മാറാന്‍ ഒരാഴ്ച വരെ കൊടുത്ത സാവകാശം പിന്നീട് ഡിസംബര്‍‍ 30 വരെ...

തെരുവ് നായശല്യം വീണ്ടും

കുറെനാളായി വാര്‍ത്താപ്രാധാന്യമില്ലാതെപോയ കേരളത്തിലെ തെരുവ് നായശല്യം വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫിഷര്‍മെന്‍ കോളനിയിലെ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ മരണത്തില്‍ കലാശിച്ചതോടെയാണ് ജനങ്ങള്‍ ബഹളം വെച്ച് തുടങ്ങിയത്. അതോടെ കേരളമൊട്ടാ തെരുവ്...

കര്‍മ്മയോഗം

  അഞ്ചുതിരിയിട്ട നിലവിളക്കിനുമുന്നിലിരുന്ന് അപ്പുമണി സ്വാമികള്‍ പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചു. "ഇന്നു നമുക്ക് വേലുണ്ണിയേയും പാലുണ്ണിയേയും പരിചയപ്പെടാം." പ്രഭാഷണ മണ്ഡപത്തിലെ നൂറുകണക്കിനു സ്രോതാക്കളെനോക്കി പുഞ്ചിരിപൊഴിച്ചുക്കൊണ്ട് സ്വാമികള്‍ ആമുഖമായിമൊഴിഞ്ഞു. വേലുണ്ണി ഒരു കര്‍ഷകനാണ്. ആദ്യമഴയ്ക്കു പിന്നാലെ പാടം ഉഴുതിട്ടു. ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടിയും...

ശിഷ്യന്മാര്‍

അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയും പൗര്‍ണമിയുമായിരുന്നു. അപ്പുമണിസ്വാമികളുടെ അഭിജിത് മുഹൂത്തത്തിലുള്ള വെളിച്ചപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് കാതോര്‍ത്ത് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തില്‍നിന്നും ഇറങ്ങിനടന്നു. വയല്‍ വരമ്പുകള്‍ പിന്നിട്ട് ഗായത്രിപ്പുഴയിലെ ആനപ്പാറയ്ക്കുമുന്നിലാണ് സ്വാമികള്‍ ചെന്നു നിന്നത്. പാറയിടുക്കുകളില്‍...

കൈസർ

ജോമോൻ അത്താഴം കഴിച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ഉറക്കം വരാത്തതുകൊണ്ട് കുറേനേരം കണ്ണുതുറന്ന് മുകളിലെട്ടു നോക്കി കിടന്നു. പുറത്ത് നല്ല നിലാവൊണ്ട്. റൂമില് ഫാനിന്‍റെ ശബ്ദം മാത്രം. എഴുന്നേറ്റിരുന്ന്‍ മൊബൈലിൽ ടൈപ്പുചെയ്തു " L.A.B.R.A.D.O.O.R " 'O'...

കള്ളപ്പണക്കാരന്‍

  കുറേ നേരമായി പരിസരത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ആ അപരിചിതനെ ചായക്കടക്കാരന്‍ കുമാരേട്ടനാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. കയ്യിലൊരു കറുത്ത സ്യൂട്ട്കേയ്സുമുണ്ട്. ചോദിച്ചപ്പോള്‍ കോപ്രാംതുരുത്ത് നിവാസികള്‍ക്ക് അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ഏതോ ഭാഷയാണ്‌ അയാള്‍ മൊഴിഞ്ഞത്. കയ്യിലെ പെട്ടി അവിചാരിതമായി...

പണം കൊടുക്കാം, വാങ്ങാം – ഭാഗം 1 ചെക്ക്

2016 നവംബർ എട്ടാം തീയതി 500, 1000 എന്നീ കറൻസി നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കിയപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആകെ നോട്ടുകളുടെ എൺപത്താറര ശതമാനം അസാധുവായിത്തീർന്നു. ശേഷിച്ച പതിമൂന്നര ശതമാനം ഇവിടത്തെ ഇടപാടുകൾക്കു തികയില്ലെന്നു വ്യക്തം. രണ്ടായിരത്തിന്റെ...

ട്രംപിന്‍റെ കിരീടധാരണവും ഹിലാരിയുടെ നഷ്ട സ്വപ്നവും

അമേരിക്കയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്‍റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡോണാള്‍ഡ് ട്രംപും നമ്മുടെ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്‍ഠനും തമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ? രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തുടക്കക്കാരനായ ട്രംപ് എന്ന ശതകോടിശ്വരന് അങ്ങനെയൊരു പ്രതിഛായയാണ് അടുത്തിടെ വരെ നമുക്കിടയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്....

ട്രമ്പോ ഹിലരിയോ? അമേരിക്ക സമചിത്തത പാലിക്കുമോയെന്ന് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ

മൂന്നാമത്തെ ഡിബേറ്റിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ട്രമ്പിനെ ഹിലരി അടിച്ചു നിലം^പരിശാക്കി; ഇനി  അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഒരു വനിത ആദ്യമായി അവരോധിതയാകുന്നത് കാണാൻ നമ്മൾ നവമ്പർ 8 വരെ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു ഈ...

പർവതങ്ങളും മാറ്റൊലി കൊള്ളുന്നു

  "ഞാൻ മനസിൽ കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ടു പേരും രണ്ടിലകളാണ്. കാറ്റ് നമ്മളെ പറത്തിയകറ്റി.. വളരെ വളരെ നാഴികകളോളം അകലെ. നമ്മൾ പൊഴിഞ്ഞു വീണ അതേ മരത്തിന്റെ കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പേരുകൾ നമ്മളെ രണ്ടു...