കവിതാ വഴികൾ 2017

2017 ഒക്ടോബർ 21 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിൽ മലയാള കവിതയിലെ വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശില്പശാല.സമകാലിക മലയാള കവിതയുടെ രചന രീതികൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ,സാമൂഹികവും ,രാഷ്ട്രീയവും മതപരവുമായ അംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ.തുറന്ന ചർച്ചകൾക്കും ,സംവാദങ്ങൾക്കും വാസിയൊരുക്കുന്ന ഇടം.സി.എസ് വെങ്കിടേശ്വരനാണ് ശില്പശാല നയിക്കുന്നത്.വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി മുതൽ കവിയരങ്ങ്.

പുതിയ കൃതികൾ

ചിറകു മുളച്ച പെണ്‍കുട്ടി

“അസനാ ഞങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുന്നു’, “ശാഖകള്‍ക്കു ഷട്ടര്‍ വീഴുമ്പോള്‍’ എന്നീ കഥാ സമാഹാരങ്ങള്‍ക്ക്...

സാഹിത്യപാഠശാല സമാപിച്ചു

സർഗ്ഗവേദി , റീഡേർസ് ഫോറം എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുമാസമായി ആലക്കോട്...

കവിതയുടെ വഴികൾ

കവിതയുടെ രാഷ്ട്രീയം, കവിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്നിവ എല്ലാ കാലത്തും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന...

ആറാമൂഴത്തില്‍ ലീലാമ്മ പറഞ്ഞത്

ആറാമൂഴത്തില് ലീലാമ്മ പറഞ്ഞത് അധ്യാപക പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിലെ ആദ്യ ദിവസം ഒരു ചോദ്യത്തോടെയാണ്...

ഇല വെയിലിനോട് പറഞ്ഞത്

  പ്രണയത്തിന്റെ വേരുകളിൽ ഓർമ്മയും വിരഹവും വേദനയും അഴിച്ചെടുക്കാനാവാത്ത വിധം കെട്ടുപിണയുന്നു. പറയാനെന്തോ...

സായന്തനപ്പക്ഷികൾ

അതിജീവനത്തിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് എത്ര തുഴഞ്ഞാലും ഓരോ മനുഷ്യനും ചെന്നെ ത്താവുന്ന...

അവനവനിലേക്കുള്ള ദൂരങ്ങൾ

ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നതു അയാൾക്ക്‌ ആകെയുള്ളതു ജീവിതമാണ് .അതിനെ അയാൾ ഇഴകീറി...

ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് ഒരു സാരി

രാവിലെ അത് പലപ്പോഴും പതിവുള്ളതാണ് .ധൃതി പിടിച്ച് ഇറങ്ങാൻ നേരമാകും ആരുടെയെങ്കിലും...

നിഴല്‍ മരങ്ങള്‍ പൂക്കുന്നിടം

''നിഴല്‍ മരങ്ങള്‍ പൂക്കുന്നിടം'' ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍,ചെറുതുരുത്തിയിലെ പഴയ കലാമണ്ഡലത്തിലാണ് (മഹാകവി വളളത്തോള്‍ സമാധി ) പുസ്തക പ്രകാശനം. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ...

വീട് വിട്ടു പോകുന്നു

  സമകാലിക ലോകത്തിനെതിരെ പിടിച്ച കണ്ണാടി കളാണ് അഷ്ടമൂർത്തിയുടെ കഥകൾ. അവ പ്രശ്ന...

ലോ വോൾട്ടേജിൽ ഒരു ബൾബ്

പ്രവാസം മാനസികമായ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടിയാണ്. നാടിന്റെ മണവും ,വെളിച്ചവും വിട്ടുനിൽക്കുന്നവൻ...

കീശ

ഭാഷാ ലീലകൾക്കപ്പുറത്ത്  മൊയ്തു മായിച്ചാൻ കുന്നിന്റെ  കവിതകളുടെ മൂർച്ച.നാം  ജീവിക്കുന്ന കാലം...

നിലാത്തുള്ളികൾ

  മനുഷ്യന്റെ ചേതനയിലെ ചുഴികളും , സന്ദേഹത്തിന്റെ വൻകരകളും താണ്ടി ജീവിത വഴികൾ...

എഴുതപ്പെടാത്തവൾ

രാത്രി ഏകാന്ത ശോകമായ ഒരീണമായി നിറയുമ്പോഴും കടൽത്തിരകൾക്ക് വിശ്രമമില്ല. മണൽത്തിട്ടകളിൽ പെയ്തു...

സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ ആക്ഷൻ

ലോകത്തിന്റെ പുതിയ കാഴ്ചകളിലേക്ക് തുറന്നു വെയ്ക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണ് സിനിമ. മനുഷ്യൻ ആധുനികനായി...

ചിറകു മുളച്ച പെണ്‍കുട്ടി

“അസനാ ഞങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുന്നു’, “ശാഖകള്‍ക്കു ഷട്ടര്‍ വീഴുമ്പോള്‍’ എന്നീ കഥാ സമാഹാരങ്ങള്‍ക്ക്...

സാഹിത്യപാഠശാല സമാപിച്ചു

സർഗ്ഗവേദി , റീഡേർസ് ഫോറം എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുമാസമായി ആലക്കോട്...

കവിതാ വഴികൾ 2017

2017 ഒക്ടോബർ 21 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിൽ മലയാള കവിതയിലെ വ്യത്യസ്ത...

കവിതയുടെ വഴികൾ

കവിതയുടെ രാഷ്ട്രീയം, കവിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്നിവ എല്ലാ കാലത്തും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന...

ആറാമൂഴത്തില്‍ ലീലാമ്മ പറഞ്ഞത്

ആറാമൂഴത്തില് ലീലാമ്മ പറഞ്ഞത് അധ്യാപക പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിലെ ആദ്യ ദിവസം ഒരു ചോദ്യത്തോടെയാണ്...

ഇല വെയിലിനോട് പറഞ്ഞത്

  പ്രണയത്തിന്റെ വേരുകളിൽ ഓർമ്മയും വിരഹവും വേദനയും അഴിച്ചെടുക്കാനാവാത്ത വിധം കെട്ടുപിണയുന്നു. പറയാനെന്തോ...

സായന്തനപ്പക്ഷികൾ

അതിജീവനത്തിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് എത്ര തുഴഞ്ഞാലും ഓരോ മനുഷ്യനും ചെന്നെ ത്താവുന്ന...

അവനവനിലേക്കുള്ള ദൂരങ്ങൾ

ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നതു അയാൾക്ക്‌ ആകെയുള്ളതു ജീവിതമാണ് .അതിനെ അയാൾ ഇഴകീറി...

ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് ഒരു സാരി

രാവിലെ അത് പലപ്പോഴും പതിവുള്ളതാണ് .ധൃതി പിടിച്ച് ഇറങ്ങാൻ നേരമാകും ആരുടെയെങ്കിലും...

നിഴല്‍ മരങ്ങള്‍ പൂക്കുന്നിടം

''നിഴല്‍ മരങ്ങള്‍ പൂക്കുന്നിടം'' ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍,ചെറുതുരുത്തിയിലെ പഴയ കലാമണ്ഡലത്തിലാണ് (മഹാകവി വളളത്തോള്‍ സമാധി ) പുസ്തക പ്രകാശനം. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ...

വീട് വിട്ടു പോകുന്നു

  സമകാലിക ലോകത്തിനെതിരെ പിടിച്ച കണ്ണാടി കളാണ് അഷ്ടമൂർത്തിയുടെ കഥകൾ. അവ പ്രശ്ന...

ലോ വോൾട്ടേജിൽ ഒരു ബൾബ്

പ്രവാസം മാനസികമായ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടിയാണ്. നാടിന്റെ മണവും ,വെളിച്ചവും വിട്ടുനിൽക്കുന്നവൻ...

കീശ

ഭാഷാ ലീലകൾക്കപ്പുറത്ത്  മൊയ്തു മായിച്ചാൻ കുന്നിന്റെ  കവിതകളുടെ മൂർച്ച.നാം  ജീവിക്കുന്ന കാലം...

നിലാത്തുള്ളികൾ

  മനുഷ്യന്റെ ചേതനയിലെ ചുഴികളും , സന്ദേഹത്തിന്റെ വൻകരകളും താണ്ടി ജീവിത വഴികൾ...

എഴുതപ്പെടാത്തവൾ

രാത്രി ഏകാന്ത ശോകമായ ഒരീണമായി നിറയുമ്പോഴും കടൽത്തിരകൾക്ക് വിശ്രമമില്ല. മണൽത്തിട്ടകളിൽ പെയ്തു...

ഭീഷ്‌മപർവ്വം

  ശ്രീകൃഷ്‌ണൻ ഭീഷ്‌മവധത്തിന്‌ ഒരുമ്പെടുന്നതും പിൻവാങ്ങുന്നതും   വിജയരഥമതുപൊഴുതു വിഗതഭയമച്യുതൻ വീരനാം ഭീഷ്‌മർക്കുനേരേ നടത്തിനാൻ. സലിലധരനികരമടമഴപൊഴിയുമവ്വണ്ണം സായകൗഘം പ്രയോഗിച്ചാരിരുവരും. നദിമകനുമതുപൊഴുതു ചെറുതു കോപിക്കയാൽ നാരായണനും നരനുമേറ്റൂ ശരം. ത്രിദശപതിസുതനുമഥ വിൽ മുറിച്ചീടിനാൻ വീരനാം ഭീഷ്‌മർ മറ്റൊന്നെടുത്തീടിനാൻ. കമലദലനയനസഖിയായ ധനഞ്ജയൻ ഖണ്ഡിച്ചിതഞ്ചമ്പുകൊണ്ടതുതന്നെയും. വിരവിനൊടു പുനരപരമൊരു ധനുരനന്തരം വീരനാം ഭീഷ്‌മർ...

ബാണയുദ്ധം

  എന്നെയും കൈവെടിഞ്ഞെങ്ങു നീ പൊയ്‌ക്കൊണ്ടു- തെന്നൊരു കോപവും ചാപലവും. യോഗിനിയായൊരു തോഴിതാനെന്നപ്പോൾ വേഗത്തിൽ ചെന്നുടൻ ദ്വാരകയിൽ സുപ്‌തനായുള്ളനിരുദ്ധനെത്തന്നെയും മെത്തമേൽനിന്നങ്ങെടുത്തു പിന്നെ കൊണ്ടിങ്ങുപോന്നവൾ കൈയിലെ നൽകിനി- ന്നിണ്ടലെപ്പോക്കുവാനന്നുതന്നെ. അംഗജന്തന്നുടെ സൂനുവായുള്ളോൻതൻ മംഗലകാന്തനായ്‌ വന്നനേരം നീടുറ്റുനിന്നൊരു കർപ്പൂരം തന്നോടു കൂടിന ചന്ദനമെന്നപോലെ ആമോദം പൂണ്ടൊരു കാമിനിതാനും...
3,916FansLike
20FollowersFollow

ആറാമൂഴത്തില്‍ ലീലാമ്മ പറഞ്ഞത്

ആറാമൂഴത്തില് ലീലാമ്മ പറഞ്ഞത് അധ്യാപക പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിലെ ആദ്യ ദിവസം ഒരു ചോദ്യത്തോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങള് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊഫഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു ? ഇത്തവണയും പുതിയ ബാച്ചിനെ സ്വാഗതം...

കഴുതക്കൊമ്പ്

ഒന്നാം ക്ലാസില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉണ്ണീ മേരി ടീച്ചര്‍ ഒരു ദിവസം കുട്ടികളുടെ മുന്നിലേക്ക് അഴിച്ചു വിട്ട നിരുപദ്രവകാരികളായ ഒരു പറ്റം ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് ' കഴുതക്കൊമ്പി 'ലാണ്...

വെളിപാടുകള്

കൂട്ടുപാത പിന്നിട്ട് രാമന്‍ മാഷും കൂട്ടരും വാസുക്കുട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഇടവഴിയിലേക്കു തിരിയിമ്പോഴാണ് ആ വാര്‍ത്ത അവരെ തേടിയെത്തിയത്. വാസുക്കുട്ടനു വെളിപാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു ! അല്പ്പം മുമ്പ് ആശ്രമത്തിലെത്തിയ വാസുക്കുട്ടന്‍ ...

അവകാശികള്‍

അപ്പുമണിസ്വാമികള്‍ ഓര്‍മ്മയായതോടുകൂടി പുറം ദേശക്കാരുടെ ഒഴുക്കു നിലച്ചു. വേനലിലെ ഗായത്രിപുഴയുടെ അവസ്ഥയായി ആശ്രമത്തിനും. പുഴയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന കുഴി വെള്ളത്തിനു കൂട്ടിരിക്കുന്ന ചാരക്കൊറ്റികളേപോലെ ചുരുക്കം ചിലര്‍ മാത്രം...

വൈറൽ ജീവിതം

ഹിന്ദുവോ, ക്രിസ്ത്യാനിയോ, മുസ്ലിമോ ജന്മംകൊണ്ട് ഏതു മതമായാലും ഈ മനോഹരിയായ ഭൂമിദേവിയുടെ മടിയിൽ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾകൊണ്ട് പൊതിയാൻ മാതാപിതാക്കളും, ബന്ധുക്കളും, സുഹൃത്തുക്കളും, ജീവിതം ആസ്വദിയ്ക്കാൻ മതിയായ സാമ്പത്തികശേഷിയും,...

കാമം അടർത്തുന്ന മുകുളങ്ങൾ

ഇവരെ നിയമത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കണമോ? അതോ ഈ പിഞ്ചോമനകളെ വിധിയ്ക്കു വിട്ടുകൊടുക്കണമോ??? ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കാമപിശാചിന്റെ താണ്ഡവത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ, നിയമസംഹിതകളെക്കുറിച്ച് ഗഹനമായൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു സാധാരണമനുഷ്യ കൂട്ടത്തിൽ...

പി. സുരേന്ദ്രന്‍ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകള്‍

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരനായ പി.സുരേന്ദ്രൻ തന്റെ എഴുത്തുജീവിതത്തിലെ വെളിച്ചത്തെപ്പറ്റിയും പ്രിയപ്പെട്ട കഥകളെപ്പറ്റിയും പറയുന്നത് കേൾക്കാം   "കഥാജീവിതത്തില്‍നിന്ന് പതിനഞ്ച് പ്രിയപ്പെട്ട കഥകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയെന്നത് പ്രയാസംതന്നെയാണ്. ഇത്രയും കാലംകൊണ്ട് ...

ചിറകു മുളച്ച പെണ്‍കുട്ടി

“അസനാ ഞങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുന്നു’, “ശാഖകള്‍ക്കു ഷട്ടര്‍ വീഴുമ്പോള്‍’ എന്നീ കഥാ സമാഹാരങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ശ്രീ ഏ കെ സുകുമാരന്റെ പുതിയ കഥാ സമാഹാരം ‘ചിറകു മുളച്ച...

ഓണം ഒരു നാടിന്റെ ഉത്സവം

ഓണം പഴയകാലത്തെ പ്രാദേശിക ഉത്സവമെന്ന നില വിട്ട് ഇന്ന് മലയാളികളെവിടെയും ജാതിമത ഭേദമെന്യേ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സാര്‍വദേശീയ ഉത്സവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഐതിഹ്യപ്രകാരം സമ്പദ് സമൃദ്ധമായ ഒരു...

ചാനലിന്റെ ചാകരക്കൊയ്ത്ത്

കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിലായി പത്രങ്ങള്‍ക്കും ചാനലുകള്‍ക്കും ചാകരയാണ് . ദിലീപ് എന്ന നടന്റെ വീഴ്ച്ച ഒരു ഉത്സവം പോലെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ഒരു ജനപ്രിയ നായകന്‍, നമ്മുടെ...