മ്യാൻമാർ, ആങ് സാൻ സൂ കീ, ജനാധിപത്യം

മ്യാൻമാറിനെപ്പറ്റിയും ആങ് സാൻ സൂ കീയെപ്പറ്റിയുമുള്ളൊരു ലേഖനം

പുതിയ കൃതികൾ

നെല്ലോലകൾ

കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച് വൻ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴുമ്പോഴും മണ്ണിൽ പാദ മുറപ്പിച്ച് നാണം കുണുങ്ങി യാ യി തല...

മഹാകാവ്യം

മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ തല പോയ പങ്കായം കൊണ്ട്, മരുഭൂമികളിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുളമ്പുകൾ കൊണ്ട്,...

പ്രണയം പറയാതെ ബാക്കി വെച്ചത്

  ചുംബനമർപ്പിച്ച പാറ്റയുടെ കരിഞ്ഞ മാംസ ഗന്ധം മറഞ്ഞപ്പോഴും ഊറിച്ചിരിച്ചു കെടാതെ നിന്നു രണ്ടിറ്റ് മുതലക്കണ്ണീരൊഴുക്കി അടുത്ത പാറ്റകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു മെഴുകുതിരികൾ. വലിച്ചടുപ്പിച്ച് ഗാഢാലിംഗനം ചെയ്ത...

ജുവാന്‍ എന്ന സുന്ദരി

സാംസങ്ങ്  ഗാലക്സിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡല്‍ മൊബൈലിന്‍റെ ഗുണഗണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും സ്ഫുടതയുള്ള...

മാത്സര്യം

നീയും ഞാനുമൊരേ  ചെടിയില്‍ വിരിഞ്ഞ രണ്ടു കുസുമങ്ങള്‍ അകലങ്ങളിലേക്കു പോയിമറഞ്ഞാലും ഒരേ വേരാല്‍ തന്നെ മണ്ണിലുറച്ചു...

ഉഴുന്ന് അപ്പം

വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍  ഉഴുന്ന്‍ : 1/4 കപ്പ് അരി : 1 കപ്പ് ഉപ്പു പൊടി...

വിശപ്പ്

ഉച്ചയുദിയ്ക്കാത്ത മാടങ്ങളുണ്ട് അവിടെ വിശപ്പുകൾ മാത്രം കലഹിക്കുന്നു…. മൗനത്തിന്റെ മ്ലാനശ്വാസങ്ങളിൽ മാത്രം ...

അവല്‍ ഉപ്പുമാവ്

വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍    അവല്‍  :  1/4 കി തേങ്ങ     :...

കനലെരിഞ്ഞവള്‍

  ബാല്യം അറിയാതെ പോയവള്‍ അക്ഷരം കൊണ്ട്കാലം ഇന്നറിഞ്ഞവള്‍ അനാഥത്വത്തിന്‍റെ അഗാധതയില്‍ - ബാല്യകൌമാരം കണ്ണീരിന്‍റെ ഉപ്പു നുണഞ്ഞവള്‍..... വിശപ്പിന്‍റെ...

പിറന്നാൾസമ്മാനം

നെറ്റിയിൽ ഒരു മുത്തവും കാവിലെ ദേവിയുടെ അർച്ചനയും ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം. അകമ്പടിയായി അച്ഛന്റെ സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു...

“പ്രണയ കുപ്പിയിലെ പുതിയ വീഞ്ഞു”

  നിളയുടെ കാൽച്ചിലമ്പൊച്ചയിൽ നടനമാടി, ഋതുമതിയായി നിൽക്കുന്ന നെൽപാടങ്ങളെ തൊട്ടുതടവി, ഹൃത്തിൽ നിറച്ച...

വായനാവേഗത

  ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് രണ്ടുപുസ്തകം എടുക്കാം. 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മടക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ...

ഭ്രൂണഹത്യ

ഇന്നലെയെന്‍റെ സ്വപ്നയാത്രയില്‍ ദൂരെദൂരെയേതോ ദിക്കിലെത്തീ കുഞ്ഞുമാലാഖമാര്‍ വാഴുന്ന- താഴ്വാരം കണ്ണീരിലുമവര്‍ നറുപുഞ്ചിരി- തൂകുന്നു തളിരിടുമുന്നേ കാര്‍ന്നെടുത്ത ഭ്രൂണവിത്തുകള്‍ നിമിഷ സുഖലോലുപതയുടെ തെറ്റിന്‍റെ വിത്തുകള്‍ പിന്നെ ലിംഗനിര്‍ണ്ണയത്തിന്‍റെ വിപത്തുകള്‍ ദൈവഹിതത്തിന്‍റെ...

മഴ

  കഥകളൊത്തിരി ചൊല്ലിത്തരുന്ന കാതിനിമ്പം പകരും പാട്ടുകള്‍ ഒത്തിരി പാടാനറിയുന്ന താളത്തോടെ നൃത്തമാടുന്ന പ്രിയമെഴും  കൂട്ടുകാരി,  നീ മഴ പ്രണയമായ്,...

നെല്ലോലകൾ

കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച് വൻ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴുമ്പോഴും മണ്ണിൽ പാദ മുറപ്പിച്ച് നാണം കുണുങ്ങി യാ യി തല...

മഹാകാവ്യം

മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ തല പോയ പങ്കായം കൊണ്ട്, മരുഭൂമികളിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുളമ്പുകൾ കൊണ്ട്,...

പ്രണയം പറയാതെ ബാക്കി വെച്ചത്

  ചുംബനമർപ്പിച്ച പാറ്റയുടെ കരിഞ്ഞ മാംസ ഗന്ധം മറഞ്ഞപ്പോഴും ഊറിച്ചിരിച്ചു കെടാതെ നിന്നു രണ്ടിറ്റ് മുതലക്കണ്ണീരൊഴുക്കി അടുത്ത പാറ്റകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു മെഴുകുതിരികൾ. വലിച്ചടുപ്പിച്ച് ഗാഢാലിംഗനം ചെയ്ത...

മ്യാൻമാർ, ആങ് സാൻ സൂ കീ, ജനാധിപത്യം

മ്യാൻമാറിനെപ്പറ്റിയും ആങ് സാൻ സൂ കീയെപ്പറ്റിയുമുള്ളൊരു ലേഖനം

ജുവാന്‍ എന്ന സുന്ദരി

സാംസങ്ങ്  ഗാലക്സിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡല്‍ മൊബൈലിന്‍റെ ഗുണഗണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും സ്ഫുടതയുള്ള...

മാത്സര്യം

നീയും ഞാനുമൊരേ  ചെടിയില്‍ വിരിഞ്ഞ രണ്ടു കുസുമങ്ങള്‍ അകലങ്ങളിലേക്കു പോയിമറഞ്ഞാലും ഒരേ വേരാല്‍ തന്നെ മണ്ണിലുറച്ചു...

ഉഴുന്ന് അപ്പം

വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍  ഉഴുന്ന്‍ : 1/4 കപ്പ് അരി : 1 കപ്പ് ഉപ്പു പൊടി...

വിശപ്പ്

ഉച്ചയുദിയ്ക്കാത്ത മാടങ്ങളുണ്ട് അവിടെ വിശപ്പുകൾ മാത്രം കലഹിക്കുന്നു…. മൗനത്തിന്റെ മ്ലാനശ്വാസങ്ങളിൽ മാത്രം ...

അവല്‍ ഉപ്പുമാവ്

വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍    അവല്‍  :  1/4 കി തേങ്ങ     :...

നിളേ, നീ രുദ്രയാകുക….

നിളേ ഉണരുക, ഇനീ രുദ്രയാകുക നിന്നടിവയറ്റിലെ മണ്ണിന്റെ പ്രാണ - നിലവിളികൾ നേർക്കുന്ന കേൾക്കുക...

കനലെരിഞ്ഞവള്‍

  ബാല്യം അറിയാതെ പോയവള്‍ അക്ഷരം കൊണ്ട്കാലം ഇന്നറിഞ്ഞവള്‍ അനാഥത്വത്തിന്‍റെ അഗാധതയില്‍ - ബാല്യകൌമാരം കണ്ണീരിന്‍റെ ഉപ്പു നുണഞ്ഞവള്‍..... വിശപ്പിന്‍റെ...

രക്ത സാക്ഷികൾ

പേരിന്റെയക്ഷരക്കൂട്ടുകൾ ഒന്നിച്ചു ചോരയിൽ മുക്കിയെഴുതി വെച്ചു നേരിന്റെ വിത്തുകൾ ചേറിൽ പതിപ്പിച്ച് പോരിടങ്ങൾ തേടിപ്പറന്നു പോയോർ ഉള്ളിൽ...

പിറന്നാൾസമ്മാനം

നെറ്റിയിൽ ഒരു മുത്തവും കാവിലെ ദേവിയുടെ അർച്ചനയും ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം. അകമ്പടിയായി അച്ഛന്റെ സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു...

ബാണയുദ്ധം

എന്നെയും കൈവെടിഞ്ഞെങ്ങു നീ പൊയ്‌ക്കൊണ്ടു- തെന്നൊരു കോപവും ചാപലവും. യോഗിനിയായൊരു തോഴിതാനെന്നപ്പോൾ വേഗത്തിൽ ചെന്നുടൻ ദ്വാരകയിൽ സുപ്‌തനായുള്ളനിരുദ്ധനെത്തന്നെയും മെത്തമേൽനിന്നങ്ങെടുത്തു പിന്നെ കൊണ്ടിങ്ങുപോന്നവൾ കൈയിലെ നൽകിനി- ന്നിണ്ടലെപ്പോക്കുവാനന്നുതന്നെ....

കൃഷ്‌ണഗാഥ

അന്നിലംതന്നിലേ നിന്നു വിളങ്ങിന സന്യാസിതന്നെയും കണ്ടാരപ്പോൾ. കണ്ടൊരു നേരത്തു കൂപ്പിനിന്നീടിനാ- രിണ്ടലകന്നുളെളാരുളളവുമായ്‌. തൻപദം കുമ്പിട്ടു നിന്നവരോടപ്പോ- ളമ്പോടു ചൊല്ലിനാൻ സന്യാസിതാൻ. ‘നിർമ്മലരായുളള നിങ്ങൾക്കു മേന്മേലേ നന്മകളേറ്റം...
3,567FansLike
15FollowersFollow

ജുവാന്‍ എന്ന സുന്ദരി

സാംസങ്ങ്  ഗാലക്സിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡല്‍ മൊബൈലിന്‍റെ ഗുണഗണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും സ്ഫുടതയുള്ള  ആംഗലേയത്തില്‍ അവള്‍ വര്‍ണ്ണിക്കുമ്പോഴും  സാമിന്‍റെ നോട്ടം  അവളുടെ മുഖത്തും പിന്നെ പയ്യെ മറ്റു...

ഫത്തേ ദർവാസാ -ജീവിതം മുഴങ്ങുന്നിടം

                               ആടുകൾ കൂട്ടമായി കയറിപ്പോകുകയാണ് ആ കുന്നിനു...

പെങ്ങള്‍

  ആശ്രമത്തില്‍ അന്ന് കല്പനയ്ക്കായി എത്തിയവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഒരു മധ്യവയസ്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാമികളുടെ നേര്‍പെങ്ങള്‍ സുചിത്ര. ആദ്യമായിട്ടാണ് അവര്‍ ആശ്രമത്തില്‍ കാലെടുത്തുവെക്കുന്നത്. ആള്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍ ആരും അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ആയിരങ്ങളില്‍...

ആറാമിന്ദ്രിയം

ആശ്രമത്തിലെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള വിശ്രമമുറിയുടെ ജാലകം തുറന്നിട്ടാല്‍ പെരുംകുള വരമ്പിലെ പാണ്ഡവപ്പനകള്‍ കാണാം. പങ്കജത്തിന്റെ ചിതയെ രിയുമ്പോള്‍ അര്‍ജുനപ്പന കടപുഴകിവീണതില്‍ പിന്നെ ശേഷിച്ച പനകളില്‍ ആരും സ്പര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല....

എഴുത്ത്

എല്ലാവരും ധാരാളം എഴുതുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ട് വളരെ മുതിർന്നവർ വരെ. എഴുതിയതാകട്ടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നവമാധ്യമങ്ങളുടെ കാലത്ത് ധാരാളം സൗകര്യമുണ്ട്. ദിനമ്പ്രതി ആയിരക്കണക്കിന്ന്...

ഫെഡറർ x നഡാൽ പോരാട്ടം നമ്പർ 35

  ഷട്ടിൽ ബാഡ്‌മിന്റനും ടെന്നീസും തമ്മിൽ പല സാമ്യങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും, കൂടുതൽ വശ്യം ടെന്നീസാണ്. ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റിന് ഒരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം അനുപേക്ഷണീയമാണ് എന്നതാണ് അതിന്റെ വലിയൊരു ന്യൂനത....

ഒരു ദേശസ്നേഹകഥയുടെ ശതവര്‍ഷാനുസ്മരണ

ഓറിഗണ്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്കേയറ്റത്ത് പസഫിക്ക് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് അസ്റ്റോറിയ. 101 സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലൂടെ 2015-ലെ വേനല്‍‌ക്കാലാവധിക്ക് സിയാറ്റിലിലേക്ക് ചെയ്ത റോഡ് ട്രിപ്പില്‍...

വിരഹഗീതികള്‍ പാടുന്ന ഒരു ബംഗാളികൃതി

  നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വീണയാക്കി ആരോ ഏതോ രാഗം പാടുന്നതുപോലെ നിര്‍മുഗ്ദമാക്കുന്ന വായനയുടെ അനുഭവം. കല്‍ക്കത്തയിലെ മാഥുരേര്‍ ഗഡ്. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യര്‍....

ധീരമായ നടപടി

ഈ മാസം ആദ്യവാരവസാനത്തോടൂകൂടിയാണ് അര്‍ദ്ധരാത്രിയോടടുത്ത നേരത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ കറന്‍സി 1000,500 രൂപാ നോട്ട് അസാധുവായി പ്രാഖ്യാപിച്ചത്. പഴയ നോട്ടുകള്‍ മാറാന്‍ ഒരാഴ്ച വരെ കൊടുത്ത...

തെരുവ് നായശല്യം വീണ്ടും

കുറെനാളായി വാര്‍ത്താപ്രാധാന്യമില്ലാതെപോയ കേരളത്തിലെ തെരുവ് നായശല്യം വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫിഷര്‍മെന്‍ കോളനിയിലെ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ മരണത്തില്‍ കലാശിച്ചതോടെയാണ് ജനങ്ങള്‍ ബഹളം വെച്ച്...